Virtual Reality Experience event | Bratislava, Slovakia

In Person
Date: 04.07.2024
By: VReduMED
4 July 2024, 14:00-18:00 | Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, Bratislava, Slovakia