3Lynx - novice

Evrazijski ris je ogrožena vrsta v Evropi, ki je zavarovana tako na ravni držav kot tudi habitatne direktive. Glavne grožnje ohranitvi risa so ilegalni lov in razdrobljenost habitata, ki ovira migracije živali. Poleg tega pa neusklajeni monitoringi in razlike v upravljanju s populacijami onemogočata koordiniran pristop k reševanju trenutne situacije. Naš izziv je pripraviti skupno strategijo monitoringa, ohranjanja in upravljanja na meddržavnem nivoju. 

Več informacij tukaj

lynx in the snow

Prvi monitoring risa s foto pastmi v Sloveniji

8. 3. 2019

Lansko leto je bil izveden prvi monitoring risov s foto pastmi v Sloveniji. Poročilo za obdobje 2017/2018 je bilo pripravljeno.