Virtualni trg je internetska platforma uspostavljena u sklopu LinkedIn mreže s ciljem povezivanja i uspostavljanja suradnje između projektnih partnera, dionika, javnosti te svih osoba i institucija koje imaju interes za provedbu aktivnosti ili upoznavanje s rezultatima i novostima projekta DEEPWATER-CE.

Virtualni trg je platforma na kojoj svi zainteresirani mogu raspravljati o glavnim temama projekta:

  • uspostavljanju transnacionalne metodologije za odabir lokacija i procjenu mogućnosti umjetnog prihranjivanja vodonosnika (eng. MAR – Managed Aquifer Recharge) u Srednjoj Europi;
  • razvoju zakonskih prijedloga i nacionalnih akcijskih planova za uključivanje koncepta umjetnog prihranjivanja vodonosnika u planove upravljanja vodnim područjima i strategiju upravljanja vodama.

Diskusije u sklopu LinkedIn grupa odvijaju se u obliku prezentacija, pitanja-odgovora, komentara i otvorenih rasprava. Nadalje, na zahtjev dionika moguće je organizirati druge oblike prijenosa znanja i diskusije, poput webinara i online sastanaka putem različitih aplikacija (npr. Zoom, Google Hangouts, Skype, YouTube).

U sklopu projekta DEEPWATER-CE uspostavljene su dvije LinkedIn platforme:

(1) Nacionalni Virtualni trgovi (NTK) – pet zasebnih nacionalnih grupa za svaku zemlju sudionicu projektu, gdje se diskusija odvija na nacionalnom jeziku: Hrvatska, Poljska, Slovačka, Mađarska i Njemačka. Cilj nacionalnih grupa je potaknuti suradnju i diskusiju o prioritetnim temama vezanim uz DEEPWATER-CE unutar pojedine države.

(2) Transnacionalni Virtualni trg (TNVT) – međunarodna grupa za uspostavu suradnje i povezivanje širih grupa dionika iz različitih zemalja. Unutar ove grupe diskutira se na engleskom jeziku.

Suradnja s dionicima kroz nacionalne i transnacionalne Virtualne trgove  omogućit će dionicima da:

  • definiraju svoja očekivanja i potrebe od projekta;
  • pruže tematske i stručne savjete koji će doprinijeti projektu;
  • pomognu pri provedbi projektnih aktivnosti;
  • sudjeluju u razvoju i oblikovanju projektnih rezultata na nacionalnoj i lokalnoj razini (npr. studije izvodljivosti umjetnog prihranjivanja vodonosnika);
  • sudjeluju u projektnim događajima, kao što su tematske radionice, virtualni sastanci i forumi, tematski okrugli stolovi, nacionalni treninzi i drugi aktivnosti za jačanje kapaciteta.

Informacije o vremenu i načinu sudjelovanja u Virtualnom trgu nalaze se LinkedIn stranici pod nazivom “Aktualne diskusije” te na profilima projekta DEEPWATER-CE na društvenim mrežama.