TAKING

COOPERATION

FORWARD

National Info Day - Slovakia

26 September 2017

Our network of national contact points (NCPs) provides specific national information to applicants. In view of the third call for proposals, NCPs will organise national info days. More information is provided in national languages below. 

Úrad vlády SR vo funkcii Národného kontaktného bodu organizuje Národný informačný deň k tretej výzve na predkladanie projektov v rámci programu Interreg Stredná Európa 2014 – 2020.

Národný informačný deň sa uskutoční v Bratislave dňa 26. septembra 2017 o 9:30 hod. v Hoteli Bôrik (účelové zariadenie Úradu vlády SR). Na tento informačný deň je potrebné sa registrovať zaslaním emailu na adresu ivan.zemko@vlada.gov.sk, najneskôr do 15. septembra 2017. V rámci tretej výzvy bude možné predkladať projekty od 21. septembra 2017 až do 25. januára 2018. Podrobné informácie o tretej výzve zverejnil Spoločný sekretariát na stránke http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Third-call-focus.html

Viac informacií: Program info deň