ZAPRAWA Z GLINY I SŁOMY

.

Budownictwo z wykorzystaniem gliny jest tak stare, jak historia rolnictwa. W historycznych Węgrzech budownictwo z gliny i słomy kwitło zarówno
w średniowieczu, jak i we współczesności. Niewiele osób wie, ale 20% budynków mieszkalnych na Węgrzech nadal zbudowanych jest z zaprawy z gliny
i słomy (na podstawie danych Węgierskiego Urzędu Statystycznego z 2011 r.). Większość tych budynków znajduje się na obszarach wiejskich lub rolniczych. Chociaż do pierwszej połowy XX wieku w architekturze ludowej najważniejszym materiałem budowlanym była glina i słoma, co jest szczególnie niezwykłe dziesięć lat po tysiącleciu. Warto zastanowić się, co zrobić aby kultura budowy przy użyciu zaprawy glinianej i słomianej utrzymywała się w tak dużym stopniu i przez tak długi czas na Węgrzech.

Budynek z gliny i słomy ma ściany, zarówno nośne, jak i szkieletowe wykonane z tych materiałów. W wielu przypadkach w domu z gliny nie tylko ściany są wykonane z gliny i słomy, ale można mówić o podłogach z gliny i słomy, tynkach, kominkach, a nawet w pewnym sensie o konstrukcjach sufitowych
z gliny. W dzisiejszych czasach naturalne materiały budowlane, takie jak glina i zaprawa ze słomy, ponownie wysunęły się na pierwszy plan dzięki docenieniu naturalnego stylu życia. Opinia publiczna powoli odwraca się od patrzenia z góry na domy z gliny, a nowe budynki z gliny i słomy są cenione jako wysokiej jakości, zdrowe przestrzenie mieszkalne. W rezultacie zaczyna się rozwijać współczesna architektura z nowoczesnymi domami. Warto zauważyć, że przy pomocy drobnych zabiegów można przekształcić stare budynki z gliny i słomy w domy spełniające współczesne potrzeby.

Informacje i zdjęcia zawarte w tym artykule zostały zaczerpnięte z broszury "LIVING FOLK ARCHITECTURE - WESTERN TRANSDANUBIA REGION (HU), INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE” przygotowanej przez West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd., w ramach projektu ARTISTIC.