ZACHODNI KRAJ ZADUNAJSKI NA WĘGRZECH

.

Zachodni kraj zadunajski - część kraju, otoczona granicami Słowenii, Austrii i Słowacji, jest klasycznym obszarem charakteryzującym się uroczym krajobrazem. Oprócz barwnej przyrody - wzgórz, dolin rzecznych, lasów, łąk, pól ornych i jezior - miejsce to staje się wyjątkowe dzięki dziedzictwu przodków. Maleńkie osady łączy żywe dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, ale pamięć o tym historycznym regionie została zachowana również dzięki kilku małym miasteczkom. 

Przyjazne małe wioski pieczołowicie zachowują pozostałości architektury ludowej, a wioski czekają na gości w pięknie odrestaurowanych zagrodach. Wiejskie domy, dzwonnice, winnice dają przedsmak codziennego życia i kultury chłopskiej. Typowe tradycje ludowe, takie jak wyciąganie kłód karnawałowych, oprawianie i tańce majowe, wyścigi żniw, zabawa przy zbiorach winogron lub inne zawody to programy rozrywkowe nie tylko dla mieszkańców, ale także dla przybywających tu turystów. 

Romańskie zabytki, kościoły z Árpád, kilkusetletnie zamki świadczą o kwitnącej kulturze. Obszar ten jest także domem dla ważnych wydarzeń historycznych i znanych osobistości. 

Informacje i zdjęcia zawarte w tym artykule zostały zaczerpnięte z broszury "LIVING FOLK ARCHITECTURE - WESTERN TRANSDANUBIA REGION (HU), INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE” przygotowanej przez West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd., w ramach projektu ARTISTIC.