ZÁVEREČNÉ PODUJATIE PROJEKTU ARTISTIC

.

7. júla 2020 sme sa stretli s partnermi, odborníkmi a miestnymi aktérmi pôsobiacimi v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva, aby sme zosumarizovali a oslávili 3 roky realizácie projektu ARTISTIC vo forme online záverečnej verejnej akcie „Nehmotné kultúrne dedičstvo ako hnacia sila“ miestneho a regionálneho rozvoja “, na ktorom sa zišlo 115 účastníkov zo strednej Európy.

Podujatie sa začalo - pán Roberto Santolamazza zastupujúci technologický transfer a inovácie t2i - vedúci partner ARTISTIC. Pán Santolamazza predstavil účastníkom myšlienku, ciele, predpoklady a najdôležitejšie úspechy, ako aj výsledky dosiahnuté počas projektu. Vo svojej prezentácii venoval osobitnú pozornosť pilotným akciám uskutočňovaným v 8 regiónoch strednej Európy, ktorých cieľom bolo vybrať iniciatívy v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva, pre ktoré boli vďaka poskytnutej podpore vypracované obchodné plány a identifikovať projekty, ktorých vývojová fáza
a pripravenosť ich pôvodcov umožnili testovať crowdfunding ako finančný nástroj pre tieto podniky.

Pán Christophe Ebermann zo Spoločného sekretariátu programu INTERREG CENTRAL EUROPE predstavil program INTERREG CENTRAL EUROPE
s osobitným dôrazom na podporu tém kultúrneho dedičstva, hmotných aj nehmotných. Pán Ebermann zdôraznil, že vďaka 4 výzvam programu Interreg CENTRAL EUROPE sa doposiaľ zrealizovalo 24 veľmi zaujímavých projektov týkajúcich sa kultúry s celkovou hodnotou oprávnených nákladov vo výške 49,3 milióna EUR. Tieto iniciatívy uskutočňované v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE umožnili spoluprácu viac ako 230 subjektov. Pán Ebermann vo svojej prezentácii poukázal aj na inkluzívny prístup, ktorý sa bude uplatňovať v novom programe CE na roky 2021 - 2027.

Gertraud Koch z Inštitútu pre európsku etnológiu v Hamburgu, zastupujúca Univerzitu v Hamburgu - výskumného partnera projektu ARTISTIC, hovorila o úlohe nehmotného kultúrneho dedičstva pri podpore trvalo udržateľného regionálneho rozvoja. Pani Koch informovala, že posilnenie miestnych akcií prostredníctvom kultúry v súvislosti s hospodárstvom a ekológiou je v súčasnosti veľmi dôležité, a počas pandemického obdobia je tento prístup ešte relevantnejší ako predtým. Počas prezentácie pani Koch poukázala okrem iného na úlohu sociálneho vnímania ICH, kultúru ako dôležitý zdroj, od ktorého závisí regionálny rozvoj, a na hlavné výstupy pripravené partnerstvom v rámci výskumnej podpory Univerzity v Hamburgu.

Dôležitou súčasťou konferencie bola prezentácia úspešných príbehov, výsledkov dosiahnutých v 8 stredoeurópskych regiónoch a zmien iniciovaných implementáciou projektu ARTISTIC. Zástupcovia 12 projektových partnerov hovorili o skúsenostiach a poznatkoch získaných z projektu, ako aj o úlohe miestnych aktérov v tomto procese transformácie.

Záverečná prezentácia pani Valentiny Lapiccirella Zingari, facilitátorky UNESCO, poukázala na nehmotné kultúrne dedičstvo, jeho význam a perspektívy v kontexte miestneho a regionálneho rozvoja, najmä pokiaľ ide o vymedzenie a prehodnotenie dedičstva, vývoj dedičstva, normatív a politiku EÚ. , kultúrne práva, regionálny rozvoj, územná spolupráca, zapojenie komunít, posilnenie občianskej spoločnosti a úloha nehmotného kultúrneho dedičstva ako zdroja odolnosti v núdzových situáciách.

Teší nás, že ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva je dôležitá pre toľko ľudí a že napriek tomu, že sa náš projekt blíži ku koncu, v 8 regiónoch strednej Európy budú všetky naše aktivity pokračovať vďaka práci miestnych Body nehmotného kultúrneho dedičstva.

Zdieľame výsledky našej práce ARTISTIC na platforme ENTRIBU, kde nájdete okrem iného nástroje, stratégie a usmernenia podporujúce prácu
s miestnymi aktérmi nehmotného kultúrneho dedičstva, so súkromnými investormi a oveľa viac: https://www.entribu.eu/en.