ZÁVĚREČNÁ VEŘEJNÁ AKCE ARTISTIC

.

Dne 7. července 2020 jsme se setkali s partnery, odborníky a místními aktéry působícími v oblasti nehmotného kulturního dědictví, abychom shrnuli
a oslavili 3 roky realizace projektu ARTISTIC v podobě online závěrečné veřejné akce „Nehmotné kulturní dědictví jako hybatel“ místního a regionálního rozvoje “, které shromáždilo 115 účastníků ze střední Evropy.

Akce byla zahájena - pan Roberto Santolamazza zastupující t2i Technology Transfer and Innovation- vedoucí partner ARTISTIC Pan Santolamazza představil účastníkům myšlenku, cíle, předpoklady a nejdůležitější úspěchy, jakož i výsledky dosažené během projektu. Ve své prezentaci věnoval zvláštní pozornost pilotním akcím prováděným v 8 regionech střední Evropy, jejichž cílem bylo vybrat iniciativy v oblasti nehmotného kulturního dědictví, pro které byly díky poskytnuté podpoře vypracovány obchodní plány a identifikovat projekty, jejichž vývojová fáze a připravenost jejich původců umožnily otestovat crowdfunding jako finanční nástroj pro tyto podniky.

Pan Christophe Ebermann ze Společného sekretariátu programu Interreg CENTRAL EUROPE představil program Interreg CENTRAL EUROPE se zvláštním důrazem na podporu témat kulturního dědictví, hmotných i nehmotných. Pan Ebermann zdůraznil, že díky 4 výzvám programu Interreg CENTRAL EUROPE bylo dosud realizováno 24 velmi zajímavých projektů souvisejících s kulturou s celkovou hodnotou způsobilých nákladů 49,3 milionu EUR. Tyto iniciativy přijaté v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE umožnily spolupráci více než 230 subjektů. Pan Ebermann ve své prezentaci také poukázal na inkluzivní přístup, který bude uplatňován v novém programu CE na roky 2021–2027.

Paní Gertraud Koch z Institutu pro evropskou etnologii v Hamburské univerzitě zastupující Univerzitu v Hamburku - výzkumného partnera projektu ARTISTIC, hovořila o úloze nehmotného kulturního dědictví v podpoře udržitelného regionálního rozvoje. Paní Koch informovala, že posílení místních akcí prostřednictvím kultury ve spojení s ekonomikou a ekologií je dnes velmi důležité, a během pandemického období je tento přístup ještě důležitější než dříve. V průběhu prezentace paní Koch poukázala mimo jiné na roli sociálního vnímání NKD, kulturu jako důležitý zdroj, na kterém závisí regionální rozvoj, a na hlavní výstupy připravené v rámci partnerství v rámci výzkumné podpory Univerzity v Hamburku.

Důležitou součástí konference byla prezentace úspěšných příběhů, výsledků dosažených v 8 regionech střední Evropy a změn iniciovaných implementací projektu ARTISTIC. Zástupci 12 partnerů projektu hovořili o lekcích a zkušenostech získaných z projektu a roli místních aktérů v tomto procesu transformace.

Závěrečná prezentace paní Valentiny Lapiccirella Zingari, facilitátorky UNESCO, poukázala na nehmotné kulturní dědictví, jeho význam a perspektivy
v kontextu místního a regionálního rozvoje, zejména s ohledem na definování a přehodnocení dědictví, vývoj dědictví, normativ a politiku EU , kulturní práva, regionální rozvoj, územní spolupráce, zapojení komunit, posílení postavení občanské společnosti a úloha nehmotného kulturního dědictví jako zdroje odolnosti v mimořádných situacích.

Jsme potěšeni, že ochrana nehmotného kulturního dědictví je důležitá pro tolik lidí a že navzdory skutečnosti, že náš projekt končí, v 8 regionech střední Evropy budou všechny naše akce pokračovat díky práci místních středisek nehmotného kulturního dědictví.

Výsledky naší práce ARTISTIC sdílíme na platformě ENTRIBU, kde najdete mimo jiné nástroje, strategie a pokyny podporující práci s místními subjekty nehmotného kulturního dědictví, se soukromými investory a mnohem více: https://www.entribu.eu/en