Wywiad z Reinhardem Willfortem - dyrektorem zarządzającym w ISN - innovation service network GmbH z Austrii.

.

ZDJĘCIE: ARTISTIC PROJECT PHOTO ARCHIVE

Jaki jest najważniejszy aspekt stworzenia udanej kampanii crowdfundingowej dla projektów poświęconych niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu?

  • W przypadku tego rodzaju projektów na początku musimy zastanowić się, kto jest nasza grupą docelową - tj. społecznością, która jest i będzie gromadzona wokół naszego projektu kulturowego. Czy ta grupa jest zgromadzona lokalnie, czy również na szczeblu krajowym, a może międzynarodowym? Jakie są ich potrzeby
    i oczekiwania, jakie odniosą korzyści ze wsparcia projektu? Kluczowym aspektem jest precyzyjne określenie oczekiwanych wyników naszej kampanii crowdfundingowej. Kroki te są ważne, aby podjąć decyzję o wyborze odpowiedniej formy crowdfundingu, czy powinien być to crowdfunding oparty na  darowiznach, nagrodach czy udziałach w firmie. Warto pomyśleć o emocjonalnych aspektach kampanii, dostosować ją do potrzeb naszej grupy docelowej. Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie lokalnego projektu od nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy wiedzą o naszej inicjatywie, jej pochodzeniu
    i pomysłodawcach, stworzenie relacji z najważniejszymi osobami, które mogą nas wspierać na wczesnym etapie trwania kampanii. Musimy poznać historię, którą chcemy opowiedzieć ludziom i być emocjonalnie związani z najbliższą społecznością naszego projektu. Z czasem możemy pracować nad powiększeniem grupy osób i podmiotów, które mogą wspierać naszą inicjatywę.

Jakie są główne wyzwania związane z wykorzystaniem crowdfundingu dla projektów kulturalnych?

  • Pierwszym wyzwaniem jest komunikacja. Bardzo ważny jest silny zespół zajmujący się komunikacją z otoczeniem i materiały wspierające tego rodzaju kampanie.
    Na początku wyzwanie polega na wymyśleniu dobrej emocjonalnej historii, zaangażowaniu ludzi, którzy są częścią naszego projektu i wspólnej decyzji, co chcemy powiedzieć społeczności i jak możemy skutecznie to przekazać. Warto wziąć pod uwagę, aby nie skupiać się na działaniach online na początku kampanii, tylko aby zacząć od indywidualnego kontaktu z naszą grupą docelową, zapraszać ludzi na lokalne wydarzenia, zbliżać ich do siebie, dzielić się emocjami związanymi z naszymi projektami, łączyć ich emocjonalnie z naszą inicjatywą. Następnie, jako kolejny krok, możemy zacząć pracować z wykorzystaniem narzędzi internetowych i profili społecznościowych.

CIEKAWA HISTORIA -> INFORMACJA Z MOCNYM WAŻNYM PRZEKAZEM -> TWORZENIE MEDIÓW -> UTWORZENIE SIECI KONTAKTÓW -> PLANOWANIE DZIAŁAŃ NA 2 LUB 3 KOLEJNE MIESIĄCE.

Istotą crowdfundingu jest połączenie działań marketingowych i finansowych. Jest to wyzwanie, dlatego bardzo ważne jest, aby zastanowić się, jaki będzie wkład obu stron w realizację projektu - pomysłodawców projektu i społeczności i wówczas zdecydować, co możemy dać lub zaoferować tym ludziom za ich pieniądze i wsparcie. Jeśli sobie z tym poradzimy, zyskamy wiele na realizacji naszego projektu - pieniądze i widoczność/rozpoznawalność. Jest to idealne rozwiązanie dla projektów z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Jakie są kolejne kroki po wdrożeniu kampanii crowdfundingowej? Na co powinny zwracać uwagę podmioty lokalne - inicjatorzy projektu?

  • Patrzymy na crowdfunding nie tylko w aspekcie jednego określonego obszaru kampanii. Początkowe pytanie, o którym powinien pomyśleć każdy pomysłodawca, brzmi: co chcę / planuję osiągnąć po pierwszej kampanii. Z jednej strony mogą to być pieniądze, z drugiej - osoby, które chcą dołączyć do kręgu naszej społeczności, zaufać inicjatywie i jej pomysłodawcom. Dlatego przed rozpoczęciem pierwszej kampanii crowdfundingowej warto zastanowić się nad kierunkiem naszych działań, modelami biznesowymi i długoterminowymi celami. Warto to robić często w trakcie trwania kampanii, nie tylko raz, aby zwiększyć społeczność, która pomoże nam rozwinąć się. Dlatego celem crowdfundingu jest nie tylko zebranie pieniędzy, ale także stworzenie, zgromadzenie wokół danej inicjatywy - "społeczności", która pozostanie z pomysłodawcami również po zakończeniu realizacji projektu. Ten emocjonalny aspekt projektu i kampanii jest okazją do utrzymania ludzi blisko pomysłodawcy projektu także po zakończeniu kampanii, i to też postrzegamy jako przyszłość crowdfundingu.