III Warsztaty regionalne
w Libercu/CZ

Podmioty reprezentujące administrację publiczną, naukę, praktyczną pielęgnację krajobrazu 
i ochronę przyrody spotkały się 6 lutego 2019 roku w Centrum Kultury KultiVAR, aby porozmawiać
o zaletach koncepcji zielonej infrastruktury. 

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących lokalnych zalet zielonej infrastruktury, podmioty regionalne zastanawiały się najpierw wspólnie, jakie funkcje i usługi może zaoferować zielona infrastruktura oraz jak można je najlepiej zewidencjonować w terenie przy pomocy kartowania. Naukowcy z Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung zaprezentowali różne metody w tym zakresie, które wiosną będą wykorzystywane także w ramach projektu. Ważne jest, aby uwzględniać zarówno funkcje biotopu, jak i funkcje wypoczynkowe  wybranych terenów zielonych. 

Po obiedzie omawiano różnorodność metod partycypacyjnych, które obecnie są praktykowane w planowaniu krajobrazu i planowaniu przestrzennym. Udział społeczeństwa ma być bardzo ważny, szczególnie przy planowaniu zielonej infrastruktury. Każdy projekt cieszyłby się dzięki temu od początku dużo większą akceptacją społeczną, niż projekty bez udziału społeczeństwa. Przy coraz bardziej kompleksowym społeczeństwie większa jest potrzeba bycia wysłuchanym i partycypacji. Ostatecznie jedna z metod partycypacyjnych została też przetestowana: Uczestnicy warsztatów przy pomocy kolorowych, naklejanych punktów kartowali i oceniali na trzech dużych mapach trójstyku granic ekonomiczne, ekologiczne i społeczne zalety zielonej infrastruktury.

Workshop Liberec 1

Fotos: Marco Neubert

Workshop Liberec 2
Workshop Liberec 3

Jako znaczący czynnik rozwoju regionu wykrystaliazowała się turystyka. Możliwe są do stworzenia atrakcyjne oferty dla rowerzystów i turystów pieszych, należy tu jednak uważać, aby nie doszło
do nadmiernego wykorzystania obszarów chronionych, jak w Górach Żytawskich, czy w Górach Izerskich. Obszar jeziora Olbersdorfer See, z bezpośrednim połączeniem z górami, wydaje się być obszarem wypoczynkowym z potencjałem. Niektórzy uznawali także jeszcze aktywną kopalnię odkrywkową Turów jako długoterminowy obszar z potencjałem dla turystyki i wypoczynku
na trójstyku granic. Aby w przyszłości przeciwdziałać nadmiernemu wykorzystaniu terenów
w Bedřichov i okolicy przez parkujące auta, można by stworzyć więcej połączeń środkami transportu publicznego. W celu rewaloryzacji miejskiej zielonej infrastruktury omawiano zakładanie wspólnie użytkowanych ogrodów, w ramach inicjatyw oddolnych. Dzięki temu zostałyby stworzone punkty
i przestrzenie dla spotkań społecznych. Zakładanie 'jadalnych' ogrodów oraz pasów drzew i krzewów byłoby możliwe także na skraju lasów i pól, również aby redukować istniejący potencjał erozyjny. Jako ważny punkt działania, mający na celu poprawę bioróżnorodności w lesie, wymienione zostało przekształcanie monotonnych lasów świerkowych w lasy mieszane z rodzimymi gatunkami drzew liściastych i iglastych.

Wyniki kartowania oraz całych warsztatów zostaną teraz przeanalizowane pod kątem strategii końcowej oraz planu działań dla rewaloryzacji zielonej infrastruktury na trójstyku granic. Przewidywany termin organizacji kolejnych warsztatów z udziałem podmiotów regionalnych
i lokalnych to wrzesień 2019 roku. Dokładny termin zostanie jeszcze podany. 

Header photo: Martin Veselká, CC BY-SA 4.0

W tył do PRZEGLĄD WARSZTATOWY albo STRONA GŁÓWNA