WZMACNIANIE WSPÓŁPRACY
Z PRYWATNYMI INWESTORAMI

.

ZDJĘCIE: SOUTH BOHEMIAN CHAMBER OF COMMERCE

Niematerialne dziedzictwo kulturowe (NDK), ze względu na swoją wyjątkowość i nieporównywalność w skali regionalnej i krajowej, wymaga zindywidualizowanego podejścia, które odnosi się również do aspektów finansowania przejawów NDK. Dlatego ważne jest, aby szukać niekonwencjonalnych rozwiązań finansowania NDK, dopasowanych do konkretnego projektu. Odpowiedzią na potrzeby twórców i operatorów NDK jest nawiązanie współpracy z prywatnymi inwestorami, którzy są otwarci na wsparcie projektów nietuzinkowych, z potencjałem rozwojowym,
o innowacyjnym podejściu, nie zawsze spełniających wytyczne dotyczące pozyskiwania środków publicznych czy unijnych.

Wsparcie inwestorów prywatnych zależy głównie od zaangażowania pomysłodawcy w realizację projektu NDK i dobrej strategii pitchingowej. Proces przygotowania prezentacji projektu powinien rozpocząć się na bardzo wczesnym etapie poszukiwania inwestorów, na długo przed spotkaniem się pomysłodawcy NDK z potencjalnym inwestorem w celu przedstawienia mu przedsięwzięcia. Podejście do każdego typu inwestora / formy inwestycji prywatnej powinno być nieco inne w zależności od jej specyfiki. Dlatego współpraca z inwestorami prywatnymi wymaga dobrego zrozumienia tego, jak działają inwestorzy i na jakiej podstawie podejmują decyzje inwestycyjne, aby móc zainteresować ich konkretnym pomysłem NDK.

Forma i zakres finansowania prywatnego w każdym z krajów Europy Środkowej może się różnić, dlatego ważne jest, aby upewnić się, jaki rodzaj finansowania jest możliwy i jakie są regulacje prawno-podatkowe związane z inwestowaniem osób lub podmiotów w nasze przedsięwzięcie NDK. Ze względu na wyjątkowość, różnorodność i „niematerialność” projektów NDK, bardzo często dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie montażu finansowego tzw. pożyczki bankowe i alternatywne narzędzia finansowe, takie jak finansowanie społecznościowe. Kluczową kwestią jest znalezienie odpowiedniej kombinacji finansowania dla określonego projektu NDK. 

Ważną rolą Punktów NDK w każdym regionie w tym obszarze tematycznym jest z jednej strony zachęcanie i wspieranie lokalnych podmiotów w zmianie sposobu postrzegania inwestorów prywatnych, zwiększanie ich świadomości na temat potencjału współpracy z tego typu inwestorami oraz z drugiej strony przyciąganie i angażowanie prywatnych inwestorów do finansowania przedsięwzięć NDK oraz promowanie idei prywatnych inwestycji na rzecz rozwoju inicjatyw NDK. W tym celu partnerzy projektu ARTISTIC organizowali spotkania indywidualne i grupowe oraz ważne wydarzenia lokalne skierowane do twórców kultury i inwestorów prywatnych, aby pomóc obu grupom zacieśnić współpracę, a także pokazać, że inwestowanie w NDK ma wpływ nie tylko na pozytywny wizerunek marki inwestorów, ale także może generować zyski dla obu stron.