VÝROBA VĚNCŮ

.

FOTO: MARGRIT DE COLLE

Výroba věnců má v lidské historii dlouhou tradici. Věnce byly vyrobeny jako korunky na počest a ochranu jejich nositelů, stejně jako dveřní věnce určené k ochraně a samozřejmě zdobení domů po celý rok. V řecké a římské kultuře znamenaly věnce slávu, vítězství a požehnání a v křesťanství jsou znakem vítězství nad smrtí. Samotný věnec je kruh bez začátku a bez konce a je spojen s věčností a nesmrtelností. Slovo „věnec“ je odvozeno od starého anglického slova „wriða“ („vítr kolem, váže se“). Ve vlastní zahradě najdete spoustu materiálů pro věnce, jako jsou stále zelené větve, listy, bobule, kužely a plody, jako jsou šípky. Na konci podzimu a v zimě nám stálezelené větve pomáhají zapomenout na chlad a udělat krásný kontrast s jakýmkoli sněhem na zemi. Stálezelené větve symbolizují naději a znovuzrození a jsou to silné rostliny, které vzdorují zimě. I v předkřesťanských dobách lidé zdobili své domy a dveře v zimě borovicemi, smrky a dalšími větvemi, které měly přinést štěstí, požehnání, mír a prosperitu. Adventní věnec se čtyřmi svíčkami je symbolem boje křesťanského lidu proti temnotě života, který spojuje všechny klíčové pozitivní symboly tohoto tichého času.

.

FOTO: MARGRIT DE COLLE