VÝROBA UHLIA

.

FOTO: ARCHIVE MIRO BRINOVEC

Výroba dreveného uhlia je lesnícka činnosť zameraná na výrobu dreveného uhlia z dreva, kde sú vhodné prírodné podmienky pre lesné hospodárstvo.

Postup výroby dreveného uhlia zahŕňa výber a prípravu dreva, prípravu miesta na výrobu dreveného uhlia, výrobu hromádky dreveného uhlia, proces varenia alebo karbonizáciu, súvisiacu technológiu dreveného uhlia a príslušné pracovné postupy, demontáž hromady a skladovanie dreveného uhlia. Výrobcovia dreveného uhlia používajú na výrobu dreveného uhlia všetky druhy dreva. Používa sa v domácnostiach, remeslách a rôznych priemyselných odvetviach.

Prvé zdroje dreveného uhlia v Slovinsku pochádzajú zo 16. storočia; to bolo nesmierne dôležité v 19. storočí, keď zlievareň a tavenie železa boli významnými hospodárskymi činnosťami. Výroba dreveného uhlia pretrvala až do 21. storočia, kedy aktívni tvorcovia dreveného uhlia a rôzne spoločnosti a združenia rozširujú poznatky o kedysi významnej hospodárskej činnosti. Výroba dreveného uhlia bola v roku 2012 zapísaná do Registra nehmotného kultúrneho dedičstva Slovinska.

Informácie a fotografie uvedené v tomto článku pochádzajú z brožúry „SLOVENIJA - REGION BOVEC. NEHMOTNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO“, ktorú pripravili Obec Bovec a Jarina, partneri projektu Družstvo pre rozvoj vidieka - ARTISTIC.