VÝROBA UHLÍ

.

FOTO: ARCHIVE MIRO BRINOVEC

Výroba uhlí je činnost lesního hospodářství pro výrobu dřevěného uhlí ze dřeva, kde existují vhodné přírodní podmínky pro lesní hospodářství.

Postup výroby dřevěného uhlí zahrnuje výběr a přípravu dřeva, přípravu místa pro výrobu dřevěného uhlí, výrobu dřevěného uhlí, proces vaření nebo karbonizaci, související technologii dřevěného uhlí a vhodné pracovní postupy, demontáž piloty a skladování uhlí. Výrobci uhlí používají všechny druhy dřeva k výrobě dřevěného uhlí. Používá se v domácnostech, živnostech a různých průmyslových odvětvích.

První zdroje na dřevěném uhlí ve Slovinsku sahají do 16. století; to bylo nesmírně důležité v 19. století, kdy slévárna a hutnictví železa byly významnými hospodářskými činnostmi. Výroba uhlí se dochovala až do 21. století, kdy se znalosti o kdysi významné ekonomické činnosti šíří aktivními výrobci uhlí
a různými společnostmi a sdruženími. Výroba uhlí byla zapsána do seznamu nehmotného kulturního dědictví Slovinska v roce 2012. 

Informace a fotografie obsažené v tomto článku pocházejí z brožury „SLOVENIJA - BOVECSKÝ KRAJ. NEHMOTNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ“připravené městy Bovec a Jarina, družstvo pro rozvoj venkova - partneři projektu ARTISTIC.