DOBRÉ POSTUPY TRENČÍNSKÉHO KRAJE

VÝROBA SKLA

HORSKÉ A LESNÉ ČÁSTI TRENČÍNSKÉHO KRAJE

Sklářské dílny byly založeny v regionech s dostatečnou surovinovou základnou, situovaných zejména v lesních oblastech (kvůli potřebě dřeva, které bylo nezbytné pro výrobu skla a skleněných předmět ). Co je nejvíce typický pro region Trenčíně jako celek, je odkaz na sklářské historii (zaniklé důležité sklářské dílny v Uhrovec nebo Valaská Belá - Gápel) s současného sklářství, a to nejen v oblasti výzkumu, ochranu, prezentaci a dokumentaci techniky starých mistrů (sklářské skanzen v Plzni)

                                                                                   Glassmaking - THE TRENČÍN REGION, SLOVAKIA

Valaská Belá nebo Slovenské sklářské muzeum v Lednických Rovných), ale i ve sklářské hromadné výrobě, převážně vyráběné pro export do zahraničí (sklárny v Lednických Rovných nebo Nemšová). Dalším aspektem sklářské tradice v Trenčianském kraji je řada projektů Trenčianské univerzity Alexandra Dubčka v Trenčíně zaměřených na vývoj skla nové generace s širokými možnostmi využití.

                                                                                   Glassmaking - THE TRENČÍN REGION, SLOVAKIA

University je partnerem vědeckých konferencí a dalších aktivit (fe historii skla). V minulosti se v lidovém umění používaly malé skleněné stoly. Ve sbírkách Trenčianského muzea v Trenčíně se dochovaly skleněné malby, převážně sakrální.