VČELAŘSTVÍ

.

Med a vosk provázely člověka od pravěku, kdy vybíral divoká včelstva, ve Starověku byly včely už chovány v úlech. Slovanský med se ve středověku vyvážel po Zlaté stezce vedoucí přes jižní Čechy na západ, včely se chovaly především v klášterech. Existovaly též cechy profesionálů – brtníků a zpracovatelů včelích produktů – perníkářů a voskařů. Včelařství podpořila i Marie Terezie i svými patenty. Před 150 lety vznikaly v regionu spolky, dnes činné pod Českým svazem včelařů. Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ zajišťuje výuku oboru Včelař na SOU Blatná. V roce 2017 bylo v jižních Čechách přes 6,5 tisíc včelařů s téměř 67 tisíci včelstvy s výnosem 15–20 kg medu na včelstvo). Chov včel podporuje Jihočeský kraj. Zájem o včelařství roste, zvláště mezi mladými lidmi a ženami. V jižních Čechách se zabývají včelami i na Akademii věd, v třeboňském mikrobiologickém ústavu, českobudějovickém Ústavu půdní biologie nebo v entomologickém ústavu.

V regionu chová 6 včelařů přes 150 včelstev, což z nich dělá profesionály. Většina hobby včelařů prodává med ze dvora, případně do maloobchodů
a výkupu. Část prodává matky a oddělky, o které je zájem kvůli úhynům včel na varroózu. Trh s propolisem, mateří kašičkou a včelím jedem je nevýznamným.

Informace a fotografie obsažené v tomto článku byly převzaty z brožury „JIHOČESKÝ KRAJ, ČESKÁ REPUBLIKA - NEHMOTNÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ“ připravené Jihočeskou obchodní komorou.