Východní Polabí v severním sasku

.

FOTO: EAST ELBIA ASSOCIATION GITTA MARTINI,LEIPZIG

Východní Polabí je místem, kde příroda, krása krajiny a spojení místní komunity s tradicí jsou zdrojem trvalého vztahu lidí s jejich regionem a povzbuzují turisty k návštěvě této okouzlující části Spolkové republiky Německo.

Východní Polabí – to je název pro 161 km² oblasti na pravém břehu Labe v okrese Severní Sasko, který spojuje Svobodný stát Sasko se Saskem-Anhaltskem a Braniborskem. Asi 6400 obyvatel - východních Elbianů - žije ve 29 okresech obcí Arzberg a Beilrode, které tvoří společnou správní komunitu, a ve východních elbijských částech velkého okresního města Torgau. Region se vyznačuje půvabnou krajinou s přírodním prostředím, které je stále neporušené. Je domovem labských bobrů a čápů bílých. Unikátní biotopy zvou lidi, aby je objevili:

- Idilické labské louky s přírodní rezervací »Alte Elbe Kathewitz«,

- Krajinná památková oblast »Prudel Döhlen«,

- parky ve Zwethau, Triestewitz and Tauschwitz..

Východní Polabí je také oblast s velkým množstvím turistických atrakcí. Kromě devíti historických hradů, rytířských statků a panských domů je dvanáct kostelů v regionu považováno za skutečné architektonické skvosty.

Sám tento region a celá Spolková republika Německo jsou známé nejen pro své úžasné materiální dědictví, ale take pro své zajímavé projevy nehmotného kulturního dědictví.

Celkem 88 kulturních statků a devět praktických příkladů hodných uchování je zahrnuto do “Celostátního adresáře nehmotného kulturního dědictví”.

Ty josu rozděleny do pěti různých oblastí:

  • předávání ústní tradice a formy vyhadřování (včetně jazyka),
  • diavadelní umění,
  • sociální praktity, rituály, festivaly,
  • zanlosti a praxe při jednání s přírodou
  • tradiční řemeslné techniky

Začleněním německého konceptu družstev na seznam UNESCO v roce 2016 se objevila šestá oblast kulturního dědictví, která se dosud do značné míry opírala o formy sociální sebeorganizace.

Varhanní hudba (2017) a plán (2018) byly v posledních letech přidány na seznam UNESCO jako formy dědictví navržené Německem a nyní stojí vedle tradice pečení chleba, karetní hry Skat, karnevalu v Porýní, dialektního divadla, porodního asistentství, zpěvu Epiphany a východofríské čajové kultury jako příkladné nevýznamné kulturní statky ze Spolkové republiky Německo.

V projektu ARTISTIC je Východní Elbie reprezentována:

- b&s consulting and training for the rural area GmbH

.

FOTO: EAST ELBIA ASSOCIATION GITTA MARTINI,LEIPZIG

Informace a fotografie obsažené v tomto článku byly převzaty z brožury "EAST ELBIA - INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE" připravené b&s poradenství a školení pro venkovské oblasti GmbH, v rámci projektu "ARTISTIC".