VÝCHODNÁ ELBIA V SEVERNOM SASKU

,

FOTO: EAST ELBIA ASSOCIATION GITTA MARTINI,LEIPZIG

Východná Elbia je miestom, kde príroda, krása krajiny a spojenie miestnej komunity s tradíciou sú zdrojom trvalého vzťahu ľudí k ich regiónu
a povzbudzujú turistov k návšteve tejto očarujúcej časti Nemeckej spolkovej republiky.


Východné Elbia - to je názov pridelený oblasti 161 km² na pravom brehu rieky Labe v oblasti Severné Sasko, ktorá spája Slobodný štát Sasko so
Saskom-Anhaltskom a Brandenburskom. V 29 okresoch obcí Arzberg a Beilrode, ktoré tvoria spoločnú administratívnu komunitu, a v častiach východnej Elbie veľkého okresného mesta Torgau žije spolu asi 6 400 obyvateľov – východných elbiančanov. Pre región je charakteristická pôvabná krajina s prírodným prostredím, ktoré je stále nedotknuté. Je domovom bobrov a bielych bocianov. Jedinečné biotopy pozývajú ľudí, aby prišli a objavili:

- idylické lúky s prírodnou rezerváciou Alte Elbe Kathewitz,

- chránenú krajinnú oblasť »Prudel Döhlen«;

- parky v Zwethau, Triestewitzi a Tauschwitzi.

Východná Elbia je tiež oblasťou s množstvom turistických atrakcií. Okrem deviatich historických hradov, rytierskych statkov a kaštieľov sa dvanásť kostolov v regióne považuje za skutočné architektonické skvosty.

Tento samotný región a celá Spolková republika Nemecko sú známe nielen svojim úžasným hmotným dedičstvom, ale aj zaujímavými prejavmi nehmotného kultúrneho dedičstva.

Do „Celoštátneho reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva“je zaradených celkom 88 prvkov a deväť najlepších spôsobov ochrany NKD, ktoré si zaslúžia zachovanie.”

Tieto sú rozdelené do piatich rôznych oblastí:

  • odovzdávanie ústnych tradícií a prejavou (vrátane jazyka),
  • múzické umenie,
  • spoločenské zvyklosti, rituály a festivaly,
  • vedomosti a skúsenosti týkajúce sa vesmíru,
  • tradičné remeselnícke techniky.

So zahrnutím nemeckej koncepcie družstiev do zoznamu UNESCO v roku 2016 sa vynorila šiesta oblasť kultúrneho dedičstva, ktorá sa doteraz do značnej miery opierala o formy sociálnej samoorganizácie.

Organová hudba (2017) a modrotlač (2018) boli v posledných rokoch zaradené do zoznamu UNESCO ako formy dedičstva, ktoré navrhlo Nemecko
a teraz sú tam popri tradícii pečenia chleba, kartovej hry Skat, rýnskeho karnevalu, dialektového divadla, pôrodníctva, spevu Epiphany a čajovej kultúry východného Frízska ako príklad nehmotného kultúrneho bohatstva Spolkovej republiky Nemecko.

V projekte ARTISTIC je region východnej Elbie zastúpený:

- b&s consulting and training for the rural area GmbH

.

FOTO: EAST ELBIA ASSOCIATION GITTA MARTINI,LEIPZIG

Informácie a fotografie obsiahnuté v tomto článku boli prevzaté z brožúry „VÝCHODNÁ ELBIA - NEHMOTNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO“ pripravenej partnerom b&s consulting and training for the rural area GmbH v rámci projektu „ARTISTIC“.