PRÍKLADY DOBREJ PRAXE REGIÓNU TRENČÍN

TYLOVÁ PALIČKOVANÁ ČIPKA

Myjavsko

                                                                                   Myjava tulle bobbin lace - THE TRENČÍN REGION, SLOVAKIA

Unikátnosť tylovej paličkovanej čipky spočíva v jej subtílnosti a vzdušnosti, ktorá sa dosahuje pletením z jemnej bielej priadze na tylovej sieti pomocou veľkého množstva drevených paličiek. Táto čipka je charakteristická pre Myjavsko, pričom jej počiatky sú spojené najmä s obcou Krajné, kde je jej výroba dokumentovaná už v 80-tych rokoch 19. storočia. Tvorba a použitie tylovej paličkovanej čipky sa odovzdávali počas niekoľkých generácií až dodnes – jej tradícia je teda stále živá a čipka ako súčasť lokálnej myjavskej identity hrá na Myjavsku významnú úlohu aj v súčasnosti. Vďaka svojej unikátnosti, spätosti so svojím regiónom a živej tradícii bola tylová paličkovaná čipka v roku 2016 zapísaná na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Photos:

  • Photo 1: Zeny_z_myjavy