PRÍKLADY DOBREJ PRAXE REGIÓNU TRENČÍN

TRADIČNÉ PRODUKTY ZO SLIVIEK

Myjavsko, Bošácka dolina

                                                                                   Traditional plum products - THE TRENČÍN REGION, SLOVAKIA

Spätosť našich predkov s prírodou a snaha o efektívne využívanie jej plodov dali vzniknúť viacerým lokálnym gastronomickým špecialitám. Mimoriadne vhodné podmienky pre rast sliviek v oblasti medzi Trenčínom a Myjavou sa prejavili vo výrobe produktov z tohto chutného ovocia. Kvalita myjavských sliviek bola vyhlásená už za Rakúsko-Uhorska, kedy ich miestni sedliaci vozili až do cisárskej Viedne. Časovo náročné varenie sladkého slivkového lekváru bolo najmä doménou žien, zatiaľ čo výroba silného alkoholického nápoja – legendárnej slivovice – sa spájala predovšetkým s mužským kolektívom.

                                                                                   Traditional plum products - THE TRENČÍN REGION, SLOVAKIA

Obidva produkty mali značný význam pre tradičnú spoločnosť, hoci boli preferované pri rozdielnych príležitostiach. Základom pre lekvár i slivovicu boli tradičné odrody sliviek, najmä Bystrická slivka („bystrička“), ktoré sú v súčasnosti nahrádzané aj ďalšími odrodami. Nie je prekvapením, že slivovica z oblasti Bošáce a Myjavy má medzi slovenskými alkoholickými nápojmi dodnes najlepšie meno.

                                                                                   Traditional plum products - THE TRENČÍN REGION, SLOVAKIA