TOOLSET - JAK IDENTIFIKOVAT, VALORIZOVAT A ROZVÍJET PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Potřeba posílit spolupráci mezi kulturními subjekty, občany a finančními subjekty a ochota zvýšit porozumění úloze valorizace nehmotného kulturního dědictví jakožto hnací síly k zachování nehmotného kulturního dědictví prostřednictvím obchodní činnosti založené na tradici, se stala inspirace pro vytvoření nástrojů a služeb určených k podpoře udržitelnosti kulturních nehmotných projektů.

Sada nástrojů vytvořená v rámci projektu ARTISTIC se dělí na čtyři tematické oblasti:

-nástroj pro identifikaci místních ICH (poskytovat občanským družstvům a sdružování všech nezbytných nástrojů k identifikaci nových iniciativ v ICH);
§ nástroj právní ochrany ICH (na pomoc kulturním subjektům a podnikatelům s nástroji práv duševního vlastnictví, která se týkají zejména předmětu: autorská práva, ochranná známka, design a značka, otázky zeměpisného označení, důvěrnost obchodního tajemství, ochrana údajů);
§ nástroje ke zlepšení komunikačních dovedností aktérů ICH (ke zlepšení komunikačních dovedností místních aktérů s cílem přilákat investory, propagovat jejich projekty a potenciály);
§ nástroje pro rozvoj a finanční podporu a investice pro projekty ICH (vyvinuté pro zvýšení znalostí soukromých investorů o kulturním sektoru a jeho marketingovém potenciálu).

                                                                                    tools
Navržené nástroje a služby jsou v současné době testovány v 8 regionech střední Evropy během pilotního testování prostřednictvím aktivit ICH desks.
Více informací o našem souboru nástrojů naleznete na našem webu ARTISTIC v sekci „Publikace a výstupy“.