PRÍKLADY DOBREJ PRAXE REGIÓNU TRENČÍN

TANEC NA KĹBY

Trenčiansko, Myjavsko

                                                                                   Joint Dances - THE TRENČÍN REGION, SLOVAKIA

Tanec na kĺby („kúby“, „kúbovky“) je špecifickým tanečným prejavom, v rámci ktorého skáče - zväčša krojovaná - tanečníčka tanečníkovi na rôzne kĺby (bedro, koleno a nezriedka aj rameno). Tento dynamický a divácky atraktívny prvok si našiel cestu aj do repertoáru najvýznamnejších slovenských folklórnych súborov, ktoré ho prezentujú aj za hranicami Slovenska. Napriek mimoriadne bohatému a stále živému folklórnemu dedičstvu na Slovensku je tanec na kĺby charakteristický predovšetkým pre oblasť Trenčianska a Myjavska

                                                                                   Joint Dances - THE TRENČÍN REGION, SLOVAKIA

Photos:

  • Photo 1: Tnbrana
  • Photo 2: Polsko