Spotkanie informacyjne w Zielonej Górze

17 listopada w Zielonej Górze

Ministerstwo Rozwoju i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zapraszają na spotkanie informacyjne na temat programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej z udziałem Polski. Spotkanie odbędzie się 17 listopada br. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.

Programy Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz Interreg Europa umożliwiają współpracę z partnerami z UE, Białorusi, Norwegii, Szwajcarii i Rosji w dziedzinach innowacyjności i badań, konkurencyjności MŚP, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej i zasobów kulturowych i naturalnych.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy instytucje z regionu - jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, uczelnie, agencje rozwoju, klastry, organizacje pozarządowe, fundacje, podmioty prywatne oraz innych zainteresowanych.

Szczegóły i program spotkania