3Lynx - novice

Evrazijski ris je ogrožena vrsta v Evropi, ki je zavarovana tako na ravni držav kot tudi habitatne direktive. Glavne grožnje ohranitvi risa so ilegalni lov in razdrobljenost habitata, ki ovira migracije živali. Poleg tega pa neusklajeni monitoringi in razlike v upravljanju s populacijami onemogočata koordiniran pristop k reševanju trenutne situacije. Naš izziv je pripraviti skupno strategijo monitoringa, ohranjanja in upravljanja na meddržavnem nivoju. 

Več informacij tukaj