SÁRKOLLEKTÍVA

.

Powstanie grupy, która działa jako stowarzyszenie od listopada 2017 r., opiera się na wspólnej pracy Ádám Bihari, Medvey Boldizsár, Gergő Radev
w czasie ich studiów. Ich głównym celem jest wzmocnienie kultury budowania opartej na glinie i słomie oraz ochrona dziedzictwa budownictwa tradycyjnego w oparciu o zaangażowanie zawodowe i społeczne.

Jedna czwarta zasobów budynków mieszkalnych na Węgrzech jest wykonana z gliny i słomy. Większość technik wymaganych do ich utrzymania, a także inne tradycyjne metody budowlane zostały już zapomniane lub utracone.

Podstawą sposobu pracy ekspertów jest zwracanie się do lokalnej społeczności i udostępnianie lokalnej kultury budownictwa poprzez jej ponowne odkrywanie i podnoszenie świadomości ludzi na jej temat.

Chcą oni stworzyć system szkoleń dla profesjonalistów i osób indywidualnych. Podstawą tego systemu są naturalne materiały, tradycyjne techniki budowlane, praca fizyczna i relacje międzyludzkie. Oprócz tego dążą również do ciągłego badania i rozpowszechniania tradycyjnego zestawu narzędzi
i materiałów.

KIM ONI SĄ? To nieformalna grupa czterech młodych architektów, projektantów z otwartym umysłem, którzy pracują nie tylko przy swoim biurku, ale także w terenie. Ich doświadczenie teoretyczne i praktyczne sprawiło, że ludzie dostrzegli potrzebę różnorodności i równowagi we wszystkich aspektach swojego życia.

Informacje i zdjęcia zawarte w tym artykule zostały zaczerpnięte z broszury "LIVING FOLK ARCHITECTURE - WESTERN TRANSDANUBIA REGION (HU), INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE” przygotowanej przez West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd., w ramach projektu ARTISTIC.