Projekt ROSIE

Projekt ROSIE  - Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP – umożliwia przedsiębiorcom podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania innowacjami w oparciu o koncept odpowiedzialnych innowacji.

Więcej informacji na temat projektu i realizowanych w jego ramach działań dostępne jest na stronie internetowej i Facebook.