ROSENFELDSKÉ VĚNCE

.

FOTO: EAST ELBIA ASSOCIATION

Zkrášluje podzimní sklizňové festivaly a prokazuje velkou obratnost uměleckého řemesla. A to je také vždy obdivováno a oceňováno - sklizňový věnec. To je řemeslo v miniaturní formě. Některé odrůdy sušeného zrna jsou nakrájeny na různé délky, poté jsou svázány do kytic a pomocí drátu spojeny
s korunkovým rámem. Tuto vysoce časově náročnou činnost, která se obvykle provádí v rámci příjemného společenského setkání, provádějí hlavně ženské komunity ve venkovských oblastech.

Ve východní Elbii tuto vesnickou tradici rozvíjí „Rosenfelder Landfrauenverein“ (Rosenfeldské venkovské ženské sdružení). Na 19. saský státní sklizňový festival, který se konal v Torgau v polovině září 2016, přidalo sdružení, které založila Renate Brähler-Kollmann v roce 1997, takový věnec.

Tento festival, který se koná každý rok na jiném místě, trvá tři dny a slaví radost ze života na venkově, věnce se většinou zobrazují v kostelech, čímž se prezentují veřejnosti. Nejkrásnější sklizňový věnec je vybrán porotou a ty nejlepší jsou oceněny.

Hotové umělecké dílo, které je často ozdobeno stuhami a jinými ozdobami, je hodnoceno na základě různých kritérií. Patří mezi ně vzhled nebo originalita, pozornost na správnou proporcionalitu nebo výhradní použití přírodních materiálů. Věnec vítěze hrdě vede finální průvod po hostitelském městě.

Informace a fotografie obsažené v tomto článku byly převzaty z brožury "EAST ELBIA - INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE" připravené b&s poradenství a školení pro venkovské oblasti GmbH, v rámci projektu "ARTISTIC".