Z odgovornim nakupom prispevam k družbenim učinkom 

29.05.2018 - Nova Gorica, Slovenia  

Click me!

Na temo razvojnih izzivov in ponudbe socialnega podjetništva bo v torek, 29. maja 2018 s pričetkom ob 9. uri, v Veliki dvorani mestne hiše v Novi Gorici potekalo srečanje predstavnikov javnega sektorja, gospodarstva, socialne ekonomije in zainteresirane javnosti, na katerem bodo subjekti socialne ekonomije predstavili svoje podjetniške zgodbe, s katerimi ustvarjajo pozitivne družbene učinke, zadovoljni kupci iz javnega sektorja in gospodarstva pa nam bodo razkrili, zakaj se odločajo za družbeno odgovorne nakupe. 
Za udeležence bo srečanje obenem priložnost, da pobliže spoznajo, kako razvijati nove ideje z družbenim učinkom. Srečanje bo potekalo v okviru projekta INNO-WISEs, Interreg Srednja Evropa.

VABILO NA SREČANJE 

PROGRAM SREČANJA 

PRIJAVNICA 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

VEČ O DOGODKU . . . 

Kontaktna oseba: Erika Zuodar, erika.zuodar@nova-gorica.si, 05 3350 350

Responsible buyers contribute to social impacts

Slovenian representatives of public, business and social economy sectors will get together on 29 May 2018 in Nova Gorica, Slovenia to meet work integration social enterprises (WISEs) and discuss about the related development challenges. WISEs will present their entrepreneurial stories that create positive social effects, their satisfied customers from public and business sector will reveal why they accomplish socially responsible purchases. The participants will also have an opportunity to learn more about how to develop new ideas with social impact. The event will be held in Slovenian language and is part of the INNO-WISEs project, Interreg Central Europe.