Pilotní akce

Partnerství ARTISTIC bylo vytvořeno k podpoře aktérů v oblasti nehmotného kulturního dědictví na mnoha úrovních a ukázat jim, jak jsou důležití soukromí investoři pro kulturní projekty.

Crowdfunding je inovativní a alternativní finanční nástroj, který dovoluje financování projektům, které nevyhovují tradičnímu způsobu financování. Úloha crowdfundingu, který má stimulovat realizaci kulturních projektů, je však stále nedoceněná nebo jednoduše neznámá pro aktéry nehmotného kulturního dědictví. Další fáze projektu Artistic plánuje testování souladu projektů v oblasti nehmotného kulturního dědictví (ICH) s crowdfundingovými iniciativami a prezentaci pozitivního dopadu crowdfundingu na různé kulturní iniciativy věnované nehmotnému kulturnímu dědictví.

Co děláme?

Díky veřejné výzvě v každém regionu byl vybrán týmem Artistic určitý počet projektů, které byly analyzovány, zda jsou vhodné pro užití CF jako finančního nástroje. Ve spolupráci s místními akčními skupinami, ICH kancelářemi a partnery  byly projekty podpořeny v přípravě a spuštění crowdfundingových kampaní a monitoring jejich výsledků

Co je crowdfunding?

Crowdfunding je forma financování různých typů projektů ze strany komunity, která je nebo bude organizována kolem těchto iniciativ. Zahrnuje to financování projektu prostřednictvím velkého počtu malých jednorázových plateb od lidí, kteří se o tento nápad zajímají. Využití této formy investice je možné díky rozšířenému přístupu na internet, který umožňuje původcům snadno informovat o projektu a vytvořit skupinu podporující lidi kolem něj - tzv. Komunitu. Financování podniků probíhá formou sbírek prostřednictvím internetových platforem vytvořených za tímto účelem a méně často prostřednictvím sociálních sítí nebo blogů.

Crowdfunding a kultura?

Crowdfunding je velmi zajímavým nástrojem financování kulturních projektů, protože je založen na jednoduchém mechanismu. Poskytuje příležitost k podpoře menších i větších projektů, včetně projektů souvisejících s neobvyklými tématy, a zároveň vyžaduje minimální náklady, které mimo jiné souvisí s umístěním a propagací projektu na platformě crowdfunding. Crowdfunding může také doplnit další zdroje financování a stát se součástí mixu financování společně se soukromými investicemi, veřejným financováním a tradičními bankovními půjčkami, což může být velmi dobrým řešením pro diverzifikované projekty nehmotného kulturního dědictví, které vyžadují individualizovaný přístup.

Jde o to uvědomit si hlavní výzvy spojené s crowdfundingem projektů, které jsou*:

Rozmanitost trhu

V mnoha evropských zemích je crowdfunding založený na odměnách. Legální vnitrostátní předpisy upravující používání tohoto nástroje se však v jednotlivých zemích značně liší. Je třeba se seznámit se podnímkami crowdfundingu na daném trhu.

Různorodost portálů a geografické umístění

Počet crowdfundingových platforem ve Střední Evropě je stálé nízký v porovnání s celou Evropou, kde celkový počet dosahuje 500. KVůli všeobecné konsolidaci trhu a udržitelnosti provozu, menší národní platformy byly či budou zrušeny v dalších letech, což může být problém pro financování projektů v oblasti nehmotného kulturního dědictví, protože jen málo z nich se uplatní na mezinárodních platformách nejenom kvůli jazykové bariéře.

Různorodost oblastí

Na základě výsledků šetření aktivit v první etapě projektu vyplynulo, že oblasti nehmotného kuturního dědictví se hodně liší. Pouze některé projekty jsou vhodné na financování pomocí crowdfundingu a mají šanci na úspěšné dokončení kampaně.

Různorodost projektů

Další výzvou je povaha individuálních projektů. Některé z nich jsou malé komunitní projekty hledající , jiné jsou velké kapitálové projekty v národním nebo mezinárodním měřítku. Definuje typ a rozsah činností, které mají být provedeny při přípravě a provádění crowdfundingové kampaně.

Různorodost cílové skupiny

Jedním z nejdůležitějších aspektů crowdfundingu je cílová skupina (komunita), která je ochotna věnovat menší částky projektům, kterým věří, kteří chtějí investovat svůj čas na podporu kampaně. Původce si musí být vědom toho, zda je jejich projektová komunita dostatečně velká na podporu kampaně - to také ovlivňuje výběr platformy crowdfundingu. Pokud má projekt ICH příliš malou národní cílovou skupinu, může být obtížné dosáhnout financovaného cíle. V takové situaci, pokud je myšlenka projektu silná a původce se zapojuje do přípravy kampaně, by mělo být zváženo zvolit mezinárodní platformu, aby bylo možné oslovit cílové skupiny.

Jazyková různorodost

Zvládání různých jazyků je výzvou a na individuálním základě je třeba rozhodnout, zda projekt, který má být podporován, může mít prospěch z několika menších kampaní v různých jazycích na různých místních národních platformách nebo jedné mezinárodní platformě.

Čas a zapojení

Existuje ještě jedna klíčová výzva spojená s používáním crowdfundingu. Původci projektů by si měli být vědomi důležitosí neustálého a plného nasazení v každé fázi plánování a provádění crowdfundingové kampaně. Aby byla zajištěna šance kampaně na úspěch, musí se původci věnovat sobě a času svého týmu na ni a od začátku tohoto procesu si musí uvědomit, že kampaň se nestane sama o sobě úspěšná, bez jejich zapojení nebude cíl kampaně dosažen. Ačkoli je to zcela zřejmé, mnoho původců ztratí nadšení, když vidí, kolik času a práce stojí na přípravě kampaně, někteří z nich se stáhnou ve fázi plánování nebo skončí během kampaně.

Podpořte nás!

Podívejte se, jak zajímavé kulturní nápady jsme si vybrali a sdílíme s vámi, a neváhejte podpořit naše crowdfundingové kampaně v různých regionech střední Evropy.

*Příručka “Strategie crowdfundingu”, byla vytvořena v rámci projektu ARTISTIC organizací ISN – innovation service network GmbH, Austria, 2019.