contacts

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Poljanska 40

1000 Ljubljana

www.zvkds.si


Dimitrij Mlekuž (IPCHS)

Dimitrij Mlekuž

Project manager

Tel.: +386 8 205 07 27

dimitrij.mlekuz@zvkds.si


Nuša Kovačič (IPCHS)

Nuša Kovačič

Project contact person

Tel.: +386 8 205 07 27

nusa.kovacic@zvkds.si


Spela Karo (IPCHS)

Špela Karo

Project contact person

Tel.:+ 386 8 205 0722

spela.karo@zvkds.si


Matija Črešnar

Project contact person

Tel.: +38 012 411 565

matija.cresnar@gmail.com


Anja Ločičnik

Project financial support 

Tel.: +386 8 205 81 34

anja.locicnik@zvkds.si