PSZCZELARSTWO

.

Miód i wosk towarzyszyły ludziom od czasów prehistorycznych, kiedy ludzie zbierali produkty z kolonii dzikich pszczół; już w starożytności trzymano pszczoły w ulach. W średniowieczu miód słowiański przewożono złotym szlakiem biegnącym przez południowe Czechy na zachód, pszczoły początkowo trzymano w klasztorach. Istniały też cechy fachowców - bartników leśnych i przetwórców produktów pszczelich - wytwórców pierników i wosków. Pszczelarstwo wspierała także Maria Teresa i jej patenty.

150 lat temu powstały w regionie stowarzyszenia działające do dziś w ramach Czeskiego Związku Pszczelarzy. Wspólnota Pracownicza Pszczelarzy Langstrotha CZ zapewnia naukę w zawodzie „Pszczelarz” w Szkole Zawodowej w Blatnej. W 2017 r. w południowych Czechach było ponad 6,5 tys. pszczelarzy z prawie 67 tys. rodzin i plonami 15-20 kg miodu na rodzinę. Pszczelarstwo jest wspierane również przez region Czechy Południowe. Wzrasta zainteresowanie pszczelarstwem, zwłaszcza wśród młodzieży i kobiet. W regionie pszczoły są przedmiotem badań również w Akademii Nauk,
w Instytucie Mikrobiologii w Třeboň, w Instytucie Biologii Gleby czy w Instytucie Entomologii w Czeskich Budziejowicach.

W regionie 6 pszczelarzy utrzymuje ponad 150 rodzin pszczelich, co czyni ich profesjonalistami. Większość pszczelarzy hobbystów sprzedaje miód
z gospodarstwa rolnego (sprzedaż na miejscu) lub dostarcza go do handlu detalicznego. Część z nich sprzedaje królowe pszczół i rozmnaża gatunek. Popyt na nie wynika ze śmiertelności,  spowodowanej chorobą zwaną warrozą. Rynek z propolisem, mleczkiem pszczelim i trucizną dla pszczół jest znikomy.

Informacje i zdjęcia zawarte w tym artykule pochodzą z broszury „REGION JIHOČESKÝ, ČESKÁ REPUBLIKA - INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE” przygotowanej przez South Bohemian Chamber of Commerce, w ramach projektu ARTISTIC.