contacts

City of Bydgoszcz

Jezuicka 1 

85-102, Bydgoszcz (PL)

Contacts:

Coordinator of Project, Tomasz Bońdos, tomasz.bondos@um.bydgoszcz.pl, 48525858864

Project and Communication Manager, Katarzyna Szczublewska katarzyna.szczublewska@um.bydgoszcz.pl, 48525859485

Financial Manager, Kinga Tyburska, kinga.tyburska@um.bydgoszcz.pl, 48525859488