POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE SE SOUKROMÝMI INVESTORY

.

FOTO: SOUTH BOHEMIAN CHAMBER OF COMMERCE

Nehmotné kulturní dědictví (ICH) vyžaduje pro svou jedinečnost a nesrovnatelnost v regionálním a venkovském měřítku individualizovaný přístup, který také odkazuje na aspekty financování projktů ICH. Je proto důležité hledat nekonvenční řešení financování ICH, která odpovídají konkrétnímu projektu. Odpovědí na potřeby tvůrců a provozovatelů ICH je navázání spolupráce se soukromými investory, kteří jsou otevřeni podporovat mimořádné projekty, s rozvojovým potenciálem, s inovativním přístupem, projekty, které ne vždy splňují pokyny pro získání veřejných prostředků nebo financování EU. 

Zapojení soukromých investorů závisí hlavně na závazku původce k realizaci projektu ICH a dobré prvotní strategii. Proces by měl začít ve velmi rané fázi hledání investorů, dlouho předtím, než se původce ICH setká s potenciálním investorem, aby mu představil projekt. Přístup ke každému typu investora / formy soukromého investování by se měl mírně lišit v závislosti na jeho specifičnosti. Spolupráce se soukromými investory proto vyžaduje dobré pochopení toho, jak fungují a na jakém základě přijímají investiční rozhodnutí, aby je mohli zaujmout konkrétním nápadem ICH.  

Forma a rozsah soukromého financování v každé ze středoevropských zemí se mohou lišit, proto je důležité ujistit se, jaký druh financování je možný
a jaké právní a daňové předpisy souvisejí s investicemi osob nebo subjektů do našeho ICH podniku. Vzhledem k jedinečnosti, rozmanitosti
a „nehmotnosti“projektů ICH je často dobrým řešením využít vice finančních zdrojů tzv. „Finanční mix“kombinující financování z různých zdrojů, včetně finanční podpory od soukromých investorů, s veřejným financováním, tradiční bankovní půjčky a alternativní finanční nástroje, jako je crowdfunding. Klíčovým problémem je najít správnou kombinaci financování pro určitý projekt ICH. 

Důležitou rolí ICH kanceláře v každém regionu v této tematické oblasti bylo na jedné straně povzbudit a podpořit místní aktéry při změně způsobu, jakým vnímají soukromé investory, zvýšit jejich povědomí o potenciálu spolupráce těchto typů investorů a na na druhé straně přilákání a zapojení soukromých investorů k financování projektů ICH a podpora myšlenky soukromých investic pro rozvoj iniciativ ICH. Za tímto účelem partneři projektu uspořádali individuální a skupinová setkání a významné místní akce zaměřené na kulturní tvůrce a soukromé investory, aby oběma skupinám pomohly posílit spolupráci a také aby prezentovali, že investice do ICH mají dopad nejen na pozitivní image investiční značky, ale může také generovat zisky pro obě strany.