Interreg CENTRAL EUROPE
Slovenia

V petih programih obdobja 2014 - 2020 je v Evropskem regionalnem razvojnem skladu (ESRR) na voljo 872 milijonov €. Delitev sredstev poteka na podlagi transnacionalnih javnih razpisov za projektne predloge, ki jih objavljajo izvajalske strukture programov (skupni sekretariati v imenu organov upravljanja), in na podlagi odločitve nadzornih odborov, ki jih sestavljajo predstavniki vseh držav, vključenih v posamezen program. Člane nadzornih odborov pri izbiri projektnih predlogov podpirajo tudi nacionalne koordinacije, katerih namen je izbrati tiste projektne predloge, ki v najvišji možni meri ustrezajo strateškim usmeritvam sodelujočih držav.

program

0

milijonov ESSR

0

držav članic

0

tematska področja

0

specifičnih Ciljev

Sofinanciranje

80%

za partnerje iz Nemčije, Italije in Avstrije.

85%

za partnerjE iz Slovenije,  Hrvaške, Madžarske, Češke, Poljske, Slovaške  

contacts