Interreg CENTRAL EUROPE
Poland

5 lipca br. zakończył się czwarty eksperymentalny nabór projektów w transnarodowym programie Interreg Europa Środkowa. Hasłem przewodnim naboru jest „Kapitalizacja przez Koordynację”.

W terminie złożono 24 wnioski o dofinansowanie. 

Więcej informacji o zakończonym naborze na stronie programu

22.04.2020

news

Innowacje społeczne dzięki branży kreatywnej - zbiór praktyk projektu InduCCI 

W ramach projektu InduCCI powstał zbiór dobrych praktyk stworzony przez partnerów projektowych na podstawie swoich doświadczeń lub doświadczeń instytucji lokalnych działających w zakresie branży kreatywnej i branży kultury (CCI). W zbiorze znajdziemy przykłady wydarzeń, warsztatów i projektów kreatywnych realizowanych w postindustrialnych regionach Europy Środkowej. Przedstawione przykłady dotyczą przede wszystkim wpływu branży kreatywnej na rozwój społeczny regionów, w których przeszłości dominowały różne gałęzie tradycyjnego przemysłu. Znajdziemy przykłady hackathonów, open labów, akceleratorów technologicznych, warsztatów, wystaw czy innych formatów, dzięki którym społeczeństwa regionów przemysłowych przechodzą kreatywną transformację.
Zapraszamy do czerpania inspiracji!

O programie

0

Budżet

0

Kraje członkowskie

0

Priorytety

0

Cele szczegółowe

dofinansowanie

80%

Partnerzy Z AustriI, Niemiec, Włoch 

85%

Partnerzy z Czech, ChorwacjI, Węgier, Polski, Słowacji, Słowenii

 Interreg Europa Środkowa to jeden z dwóch programów współpracy transnarodowej realizowanych na obszarze Polski (drugi to Interreg Region Morza Bałtyckiego). Umożliwia realizację projektów dotyczących  innowacji i wiedzy, gospodarki niskoemisyjnej, zasobów naturalnych i kulturowych oraz powiązań transportowych i mobilności. Na realizację programu przeznaczono 246 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W projektach mogą współpracować instytucje publiczne i prywatne z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch.

Więcej informacji w języku polskim na www.ewt.gov.pl 

contacts

Newsletter Registration