Interreg CENTRAL EUROPE
Poland

14.12.2018

News

Nasze projekty Interreg na COP24 w Katowicach

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Cykl towarzyszących sesji tematycznych w Katowicach był okazją do zaprezentowania szans, które stwarzają projekty transnarodowe realizowane w ramach INTERREG.
Dr Anna Sowiżdżał z Akademii Górniczo-Hutniczej, w swojej prezentacji na temat zasobów geotermalnych w Polsce poinformowała o projekcie
GeoPlasma-CE.
Dr Anna Starzewska-Sikorska opowiedziała o dwóch projektach zarządzanych przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych: CIRCUSE i LUMAT.
Monika Strojecka-Gevorgyan z Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju opowiedziała o ofercie programów Interreg dla międzynarodowych projektów nawiązujących do zmiany klimatu. Przykładami takich projektów są: FramWat i CE-HEAT.

Czytaj więcej

 Interreg Europa Środkowa to jeden z dwóch programów współpracy transnarodowej realizowanych na obszarze Polski (drugi to Interreg Region Morza Bałtyckiego). Umożliwia realizację projektów dotyczących  innowacji i wiedzy, gospodarki niskoemisyjnej, zasobów naturalnych i kulturowych oraz powiązań transportowych i mobilności. Na realizację programu przeznaczono 246 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W projektach mogą współpracować instytucje publiczne i prywatne z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch.

Więcej informacji w języku polskim na www.ewt.gov.pl 

O programie

0

Budżet

0

Kraje członkowskie

0

Priorytety

0

Cele szczegółowe

dofinansowanie

80%

Partnerzy Z AustriI, Niemiec, Włoch 

85%

Partnerzy z Czech, ChorwacjI, Węgier, Polski, Słowacji, Słowenii

contacts

Newsletter Registration