Národní infoden ke 2. výzvě

Pro zájemce o dotace z programu Interreg CENTRAL EUROPE pořádáme Národní infoden ke každé aktuální výzvě. Národní infoden pro žadatele o dotace ve 2. výzvě jsme zorganizovali 28. dubna 2016 v Praze.

Program a prezentace jsou k dispozici na národní webstránce:  http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace/Novinky/Narodni-Info-den-ke-2-vyzve-Interreg-CENTRAL-EUROPE


NID