Medzinárodná konferencia v Rzeszowe

Dňa 6. marca 2019 hostilo mesto Rzeszów v Poľsku medzinárodnú konferenciu „Kultúrne dedičstvo ako dôležitý prvok miestneho a regionálneho rozvoja“, ktorú zorganizovala Agentúra pre regionálny rozvoj Rzeszów z Poľska v spolupráci s dcérskou organizáciou Talianskej obchodnej komory T2i- technologickým centrom pre transfer a inovácií a desať ďalších inštitúcií a subjektov z ôsmich regiónov strednej Európy tvoriacich partnerstvo projektu „ARTISTIC“.

                                                                       1

Cieľom podujatia bolo predstaviť aktivity projektu „ARTISTIC“, nástroje vyvinuté v rámci implementácie a inaugurácia pilotných aktivít na podporu tvorcov a subjektov pôsobiacich v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva z hľadiska zvyšovania ich informovanosti v oblasti propagácie, ochrany práv duševného vlastníctva, vytvárania podnikateľských plánov a možností financovania vlastných iniciatív. Tieto činnosti sa vykonávajú s cieľom pomôcť „nositeľom“ nehmotného kultúrneho dedičstva udržať, propagovať a zabezpečiť trvácnosť aktivít v tejto oblasti

                                                                       2

Témy konferencie zahŕňali nehmotné kultúrne dedičstvo a jeho dôležitosť pre miestny a regionálny rozvoj z hľadiska výskumných pracovníkov - etnografov, ako aj aspekty podpory kultúrneho dedičstva v regióne Podkarpatie s využitím verejného a sociálneho financovania vrátane prezentácie príkladov, činností poľských platforiem crowdfundingu.

                                                                       3

Veľmi dôležitou súčasťou konferencie bolo predstavenie troch osvedčených postupov z Podkarpatského vojvodstva v oblasti spájania tradícií s podnikateľskou činnosťou. Išlo o: činnosti uchovania tradície hry na hudobný nástroj „hurdy gurdy” – v podaní pána Stanisława Wyżykowskiho a pána Stanisława Nogaja, Medynia –tradičného keramikárstva a Bratstvo pod menom St. Barbara. Tieto príklady poukázali na skutočnosť, že nehmotné kultúrne dedičstvo sa môže udržiavať s vášňou a zapojením inovatívnych spôsobov a podnikaním, bez toho, aby boli dotknuté miestne alebo regionálne tradície.

                                                                       5

Konferencia bola organizovaná ako súčasť projektových aktivít „ARTISTIC“.

                                                                       6