Lokalne planowanie przestrzenne w Karpaczu uważa, że zielona infrastruktura jest przyjazna dla środowiska  

26 kwietnia 2019

W Miasto Karpacz odbyły się kolejne warsztaty projektu. Warsztat poświęcony był Zielonej Infrastrukturze na terenie miasta, dlatego do konsultacji zaprosiliśmy burmistrza i pracowników magistratu, radnych oraz innych aktywnych mieszkańców. Celem spotkania było wskazanie korzyści płynących z zachowania w przestrzeni miasta zielonych elementów takich jak: łąki, mokradła, grupy zadrzewień, aleje, pojedyncze drzewa. Uczestnicy przy użyciu map i danych przestrzennych na geoportalu identyfikowali elementy Zielonej Infrastruktury przypisując im funkcje, które mają wpływ dla jakość życia w Karpaczu.
Baza Zielonej Infrastruktury dla miasta Karpacz jest już na ukończeniu, mamy nadzieję, że wyniki tych prac a także wnioski z warsztatów będą przydatne przy pracach nad kształtowaniem polityki przestrzennej miasta i nad wznawianym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Warto przypomnieć, że zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako osoby prywatne również możemy mieć wpływ na kształt dokumentów planistycznych poprzez udział w procedurze planistycznej wnioskując np. o pozostawienie zadrzewień, utworzenie nowych nasadzeń czy utworzenie parku publicznego i obszarów z zakazem zabudowy.

© KPN
© KPN
© KPN

W tył do PRZEGLĄD WARSZTATOWY albo STRONA GŁÓWNA