Zielona infrastruktura w otoczeniu Karkonoszy  

20 grudnia 2018 r., Jelenia Góra

Na koniec roku chcielibyśmy podzielić się informacją o warsztatach pt. "Zielona infrastruktura w otoczeniu Karkonoszy 2", które 20 grudnia 2018 roku odbyły się w dyrekcji KPN. Wzięli w nich udział przedstawiciele gmin z Szklarskiej Poręby, Piechowic, Karpacza i Jeleniej Góry, oraz DZPK, Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu i Architektury Sudeckiej, Towarzystwa Urbanistów Polskich. W trakcie dyskusji uczestnicy stworzyli listę kluczowych problemów planowania przestrzennego, które oddziałują na kształtowanie Zielonej Infrastruktury i pogarszają jakość naszej przestrzeni. Na liście znalazły się: zróżnicowana aktualność studium i planów miejscowych (a nawet ich brak), wprowadzanie punktowych zmian w planach zmieniających tereny zielone pod deweloperów, niska świadomość decydentów w zakresie polityki przestrzennej i jej skutków a także słaby udział nas mieszkańców w opiniowaniu planów i zmian. Uczestnicy wskazali również na najważniejsze potrzeby wzmocnienia funkcji Zielonej Infrastruktury w regionie Karkonoszy. Dotyczyły one m.in. polepszenia jakości powietrza, kształtowania zieleni w kontekście wizerunku miasta, zachowania walorów krajobrazowych i połączeń ekologicznych dla przyrody, ale i tworzenia zielonych duktów dla społeczności (ścieżki rowerowe, tereny rekreacji przy rzekach).

Workshop_Jelenia_Góra_Bild1
Workshop_Jelenia_Góra_Bild2
Workshop_Jelenia_Góra_Bild3

W tył do PRZEGLĄD WARSZTATOWY albo STRONA GŁÓWNA