Zielona infrastruktura w otoczeniu Karkonoszy

11 maja 2018 r., Szklarska Poręba

W dniu 11 maja 2018 r. w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie odbyły się w ramach realizacji Projektu MaGICLandscapes warsztaty pt. „Zielona infrastruktura w otoczeniu Karkonoszy", dotyczące tematyki zielonej infrastruktury oraz usług ekosystemowych w regionie Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. Celem warsztatów było przybliżenie ich uczestnikom problematyki roli i znaczenia zielonej infrastruktury - zarówno w kontekście zachowania różnorodności biologicznej (ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i łączności ekologicznej), jak też jej znaczenia dla człowieka: roli w krajobrazie oraz jako źródła szeregu usług ekosystemowych, istotnych z punktu widzenia rozwoju lokalnego i poprawy jakości życia mieszkańców.

W warsztatach wzięło udział 36 osób, reprezentujących różne instytucje i organizacje, w tym: jednostki samorządu terytorialnego z terenu objętego Projektem, Lasy Państwowe, Zespół Dolnośląskich Parków Krajobrazowych, Instytut Rozwoju Terytorialnego z Wrocławia a także zespół Karkonoskiego Parku Narodowego – gospodarzy spotkania. Do moderowania warsztatu zaproszono Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które posiada duże doświadczenie z wdrażania Zielonej Infrastruktury w rejonie Karpackim.

© KPN
© KPN
© KPN

W tył do PRZEGLĄD WARSZTATOWY albo STRONA GŁÓWNA