Czwarte warsztaty MaGICLandscapes w Zittau 

Podmioty regionalne przedstawiają możliwości dla zielonego trójstyku granic i konkretne cele działania

Pełna sala w dniu 30.10.2019 roku, podczas warsztatów jesiennych MaGICLandscapes w Zittau, na trójstyku granic CZ-DE-PL, w kampusie Szkoły Wyższej Zittau/Görlitz! Na spotkanie przybyło wiele podmiotów regionalnych z Dolnego Śląska, Czech Północnych i Górnych Łużyc, aby wymienić poglądy na temat poprawy wartości zielonej infrastruktury na trójstyku granic. Moderatorem wydarzenia był Sven Riedl z Saksońskiej Fundacji Przyroda i Środowisko. Dr Henriette John Instytutu Ekologicznego Rozwoju Przestrzennego Leibniz przedstawiła cele i treść projektu MaGICLandscapes oraz wyniki tegorocznej analizy stopnia powiązania i usług ekosystemowych lokalnych elementów zieleni. Na podstawie wyników trzech ostatnich warsztatów w Zittau, Ostritz i Libercu, uczestnicy zidentyfikowali konkretne możliwości cele działań na rzecz poprawy zielonej infrastruktury na trójstyku granic, w szczególności dla miast Zittau i Bogatynia.

TRÓJSTYK GRANIC
Trójnarodowa sieć ścieżek rowerowych na obszarze trójstyku granic mogłaby być jeszcze lepiej połączona i ulepszona poprzez towarzyszące jej elementy zielone, takie jak aleje drzew. Z powodu przedłużającej się suszy, zwłaszcza na dużych wysokościach, lasy i łąki
w regionie trójstyku granic są w stanie budzącym obawy. Tutaj potrzebne są małe lokalne zbiorniki wodne, takie jak jeziorka i stawy, aby zapobiec odprowadzaniu wody. W celu ochrony obszarów mieszkalnych przed powodziami (po intensywnych opadach deszczu) rzeki takie jak Nysa i Mandau potrzebują więcej przestrzeni retencyjnej.

BOGATYNIA I OKOLICA
Podzielono się pomysłami na rewitalizację i zakładanie małych parków i ogrodów
w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów mieszkalnych. Obecnie, w ramach działań z zakresu edukacji ekologicznej, wraz z dziećmi sadzi się drzewa i krzewy na terenach przedszkolnych, aby wyjaśnić, dlaczego zieleń jest potrzebna do poprawy jakości powietrza. Na liście działań miejskiego wydziału ochrony środowiska znajduje się również budowa zbiornika retencyjnego oraz realizacja działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w biegu rzek Miedzianka i Ślad. W celu wzmocnienia funkcji wypoczynkowej, należy stworzyć więcej ścieżek rowerowych i połączyć je z istniejącymi trasami czeskimi i niemieckimi. Tym przedsięwzięciom budowlanym powinna towarzyszyć dobrze ugruntowana koncepcja miasta Bogatynia dla zieleni i nasadzeń.

ŻYTAWA I OKOLICA
Co by się stało, gdyby jakość życia mieszkańców Żytawy uległa dalszej poprawie, dzięki drugiemu zielonemu pierścieniowi? Pierścień ten mógłby częściowo składać się z zazielenionych ugorów znajdujących się wzdłuż linii kolejowych lub na byłych terenach wojskowych. Łączy on popularne tereny rekreacyjne, takie jak: parki Westpark Weinaupark, ogrody działkowe, trójstyk granic nad Nysą oraz obszar wokół jeziora Olbersdorfer See. Tereny zielone zewnętrznego, drugiego pierścienia są powiązane z pierścieniem wewnętrznym, na przykład poprzez liniowe pasy zieleni, takie jak żywopłoty, zazielenianie obrzeży, aleje, również wzdłuż rzek i strumieni w obszarze miejskim, np. Mandau, Eichgrabener Pfaffenbach, Hospitalmühlgraben lub Eckartsbach. Zaproponowano częściowe uprzątnięcie stawu Goldbach przy ulicy Äußere Oybiner Str. tym samym poprawę jakości pobytu nad wodą, w ramach niebieskiej infrastruktury miejskiej. Jakość życia w upalne lato można by dodatkowo poprawić, na przykład poprzez utworzenie nad Mandau kąpieliska miejskiego.   

Dzięki bliskości uniwersytetu i akademików studenckich, dawny teren koszar NVA przy Villingenweg mógłby zostać przekształcony w tętniący życiem park zieleni, wraz z ogródkiem użytkowym, w którym wszyscy mieszkańcy Zittau będą mogli spędzać czas wolny i wypoczywać na wysokim poziomie. Doświadczenia związane z usługami i zaletami zieleni miejskiej i infrastruktury niebieskiej, mogą być wspierane w kontekście projektów "ogrodnictwa miejskiego - urban gardening" (ogród Amaliengarten) jako miejsca edukacji ekologicznej i samodzielnych aktywności w mieście. Utrzymanie nowo utworzonej zielonej infrastruktury w przestrzeni publicznej mogłoby być samoorganizowane przez zaangażowanych obywateli, we współpracy z administracją miasta.   

Omówione możliwości i cele działania w zakresie skoordynowanych inwestycji w zieloną infrastrukturę zostaną teraz dopracowane przez zespół projektowy, przy współpracyg z właściwymi organami, w celu opracowania dobrze uzasadnionej strategii i planu działania. Będzie to pierwsza strategia na rzecz zielonej infrastruktury na trójstyku granic, obejmująca lokalne potrzeby w zakresie elementów zieleni oraz możliwości finansowania i/lub integracji z już zaplanowanymi projektami w zakresie rozwoju miast, regionów 
i krajobrazu.

Table caption
Workshop Zittau 1
Workshop Zittau 2

W tył do PRZEGLĄD WARSZTATOWY albo STRONA GŁÓWNA