Čtvrtý workshop MaGICLandscapes v Žitavě 

Regionální aktéři uvádějí možnosti a konkrétní akční cíle pro zelené Trojzemí

Bohatá účast na podzimním workshopu MaGICLandscapes v trojzemí CZ-DE-PL dne 30.10.2019 na půdě žitavské vysoké školy Hochschule Zittau/Görlitz! Četní regionální aktéři z Dolního Slezska, severních Čech a Horní Lužice přišli, aby si vyměnili zkušenosti a názory a diskutovali o podpoře a rozvoji zelené infrastruktury v trojzemí. Akci moderoval Sven Riedl ze Saské zemské nadace pro přírodu a životní prostředí (Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt). Paní Dr. Henriette John z Leibnitzova institutu pro ekologický územní rozvoj (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung) v úvodu představila cíle a obsahy projektu MaGICLandscapes a výsledky analýzy úrovně propojení a ekosystémových služeb lokálních prvků zelené infrastruktury. Na základě výsledků posledních workshopů v Žitavě, Ostritz a Liberci zkoumali účastníci a účastnice různé možnosti a akční cíle pro zlepšení zelené infrastruktury pro trojzemí obecně a konkrétně pro města Žitava a Bogatynia konkrétně.

BEZPROSTŘEDNÍ TROJZEMÍ
Trinacionální síť cyklotras
v oblasti bodu Trojzemí by mohla být ještě lépe propojena zelenými prvky jako jsou stromořadí. Celkově jsou lesy a louky regionu trojzemí z důvodu dlouhotrvajícího sucha v nedobrém stavu, především ve vyšších polohách. Zde je třeba zakládání malých lokálních vodních děl, jako jsou tůně a rybníky, aby se zamezilo odtoku vody. K ochraně sídel před zatopením při (bleskových) povodních potřebují řeky jako je Nisa a Mandava více retenčních ploch.

BOGATYNIA A OKOLÍ
Byly sdíleny ideje pro revitalizaci a nové zakládání malých parků a zahrad v bezprostředním okolí sídel. Aktuálně se v rámci jednoho opatření ekologické výchovy a osvěty s dětmi MŠ vysazovaly stromky a keře na pozemcích mateřských škol, s cílem zprostředkování toho, proč je potřeba zeleně pro vyšší kvalitu vzduchu. Na seznamu města jsou také založení retenční nádrže a realizace protipovodňových opatření podél toku Miedzianka a potoka Ślad.  Pro posílení rekreační funkce má vzniknout více cyklotras vč. jejich napojení na stávající české a německé trasy. Tato stavební opatření by měla být městem Bogatynia podpořena fundovanou koncepcí zeleně a výsadby.

ŽITAVA A OKOLÍ
Jaké by to bylo, kdyby se kvalita života občanů a občanek města Žitavy zlepšila ještě více díky druhému zelenému okruhu? Tento okruh by mohl například vzniknout na opětovně zazeleněných plochách podél železničních tratí nebo v bývalých vojenských areálech. Propojoval by oblíbené rekreační oblasti jako je západní park nebo park Weinau, různé zahrádkářské kolonie, trojzemí na Nise a území okolo Olbersdorfského jezera. Zelené plochy druhého vnějšího okruhu se propojí s vnitřním zeleným okruhem např. pomocí lineárních zelených pásů, jako jsou např. živé ploty, pásy křovin, okrajová zeleň, aleje, a také podél řek a potoků v katastru města, např. u Mandavy, potoka Eichgrabener Pfaffenbach, mlýnského příkopu Hospitalmühlgraben nebo potoka Eckartsbach. Bylo navrženo zčásti znovu odkrýt potok Goldbach v ul. Äußere Oybiner Str. a zajistit tím pobytovou kvalitu prostoru u vody, což je tzv. modrá infrastruktura. Kvalitu života v horkých létech by mohlo dále zvýšit např. založení městského koupaliště na Mandavě

Areál bývalých kasáren na ul. Villingenweg by se díky své blízkosti k vysoké škole a studentským kolejím mohl proměnit v živý zelený park vč. „jedlé“ výsadby, s vysokou pobytovou kvalitou pro trávení volného času pro všechny Žitavany a Žitavanky. Prožitelnost služeb a výhod městské zeleně i modře pro lidi by mohly podpořit projekty 'urban gardening' (zahrada Amaliengarten) coby místa pro ekologickou výchovu a vlastní aktivizaci obyvatel města. Péče o nově vytvářenou zelenou infrastrukturu ve veřejném prostoru by mohla probíhat svépomocí díky angažovaným občanům a občankám ve spolupráci s městkým úřadem.   

Diskutované možnosti a akční cíle pro koordinované investice do zelené infrastruktury bude projektový tým ve spolupráci s příslušnými místy dále rozpracovávat, aby na zákaldě toho mohl vytvořit fundovanou strategii vč. plánu opatření. Bude to první strategie pro zelenou infrastrukturu v trojzemí, která zahrne lokální potřeby prvku zelené infrastruktury a obsáhne možnosti financování a/nebo integrace do již naplánovaných rozvojových záměrů rozvoje města, regionu a krajiny.

Table caption
Workshop Zittau 1
Workshop Zittau 2

Zpět do PŘEHLED WORKSHOPŮ nebo HLAVNÍ STRÁNKY