MaGICLandscapes Stakeholder Workshop

Hochschule Zittau/Görlitz, Theodor-Körner-Allee 16, Haus I, Raum 1.53

Entwicklung und Vernetzung von Grünräumen im Dreiländereck – Gemeinsame Herausforderungen und Planung von Maßnahmen und Strategien

Grünräume übernehmen zahlreiche wichtige Funktionen für den Menschen. Sie tragen beispielsweise zur Erholung und Umweltbildung bei, stellen Nahrungsmittel bereit, sorgen Hochwasserereignissen vor oder filtern und kühlen die Luft. Wie sich Grüne Infrastruktur und ihre Leistungen im Dreiländereck DE-CZ-PL verteilen und wo besonderer Bedarf besteht, Grünelemente anzulegen oder zu verbessern, sind zwei Fragen, die wir uns beim 4. regionalen MaGICLandscapes-Workshop in Zittau stellen wollen. Einen dritten Schwerpunkt bildet die gemeinsame Formulierung von Möglichkeiten für die Anlage oder Verbesserung Grüner Infrastruktur im Dreiländereck. Die Workshop-Sprachen sind Deutsch, Tschechisch und Polnisch. Es wird simultan übersetzt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

ANMELDUNG HIER
WORKSHOP-PROGRAMM

Vývoj a propojení zeleně v Trojzemí – společné výzvy a plánování opatření a strategií

Zelené plochy pro člověka zajišťují a plní celou řadu důležitých funkcí. Přispívají například k rekreaci a ekologické výchově, poskytují potraviny, snižují účinky povodňových událostí nebo čistí a ochlazují vzduch. V souvislosti se zelenou infrastrukturou se hovoří o takzvaných ekosystémových službách. Kde se v regionu trojezmí DE-CZ-PL nachází zelená infrastruktura a její služby a kde je zvláštní potřeba zakládání nebo zlepšování zelené infrastruktury, to jsou dvě hlavní témata 4. regionální workshopu MaGICLandscapes. Třetí téma utváří společné vyhledávání možností pro zakládání nebo zlepšování zelené infrastruktury v trojzemí, následované plánováním konkrétních opatření a strategií pro vybraná místa v regionu. 
Workshop proběhne 30.10.2019, od 10:30 do 16:00 hod., v areálu vysoké školy Zittau/Görlitz v Žitavě. Program a podrobnosti k místu konání naleznete v přiloženém letáku. Jazyky workshopu jsou němčina, čeština a polština. Akce bude simultánně tlumočena. Účast je bezplatná.

Tešíme se na Vaši účast!

PŘIHLÁŠTE SE ZDE
PROGRAM WORKSHOPU

Rozwój i powiązanie zielonych przestrzeni na trjstyku granic – wsplne wyzwania oraz planowanie działań i strategii

Zielone przestrzenie przejmują wiele ważnych funkcji istotnych dla człowieka. Na przykład przyczyniają się do edukacji ekologicznej, umożliwiają wypoczynek, dostarczają żywność, zapobiegają powodziom, filtrują i chłodzą powietrze. W związku z zieloną infrastrukturą mówi się o tak zwanych usługach ekosystemowych. Jak rozkłada się zielona infrastruktura oraz jej usługi na trójstyku granic DE-CZ-PL oraz gdzie istnieje szczególna potrzeba zakładania lub poprawy zielonej infrastruktury - to dwa główne tematy 4 regionalnych warsztatów MaGICLandscapes. Trzeci temat to wspólne poszukiwanie możliwości zakładania lub poprawy zielonej infrastruktury na trójstyku granic wraz z planowaniem konkretnych działań i strategii dla wybranych punktów w regionie.
Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w naszych warsztatach pod tytułem "Rozwój i powiązanie zielonych przestrzeni na trójstyku granic - wspólne wyzwania oraz planowanie działań i strategii“. Języki warsztatów to niemiecki, czeski i polski - z tłumaczeniem symultanicznym. Udział jest bezpłatny.

Cieszymy się na Państwa udział!

REJESTRACJA TĘDY
PROGRAM WARSZTATU

---
Header photo: Rijin ka [CC BY-SA 3.0]

Back to WORKSHOP OVERVIEW or MAIN PAGE