Identifikacija in katalogizacija nesnovne kulturne dediščine

Prva stvar, ki jo mora narediti lokalna skupnost, je, da postane odprta za svojo dediščino, ki je zaradi svoje bogate zgodovine umetnosti, religij in ljudstev, dragocena prednost regij Srednje Evrope.

Identifikacija in katalogizacija nesnovne kulturne dediščine (NKD) je bil eden prvih korakov v projektu. Za identifikacijo le-te uporabljamo cikel vrednotenja, ki je bil razvit v projektu CCC. Pomembno je pridobiti poglobljene informacije o vrhu, razviti perspektive in vizijo ter določiti SWOT. Poleg tega pripravljamo koncept, opisujemo možnosti in priložnosti za sodelovanje vseh pomembnih ukrepov, deležnikov in strateških partnerjev. Uporaba sinergij, medsebojno učenje in mreženje so pomembni elementi tega procesa.

Financiranje projektov NKD je pogosto ključni problem, zato se skupina ARTISTIC trudi povabiti ter vključiti javne in zasebne finančne partnerje, da podprejo projektne ideje in opredelijo finančne instrumente za zagotovitev njihove trajnosti.

                                                                           CCC methodology

                                                                           ICH capital model