Finanční seminář pro příjemce z 1. výzvy

Příjemce dotací z programu Interreg CENTRAL EUROPE pravidelně, vždy v návaznosti na schválení projektů jednotlivých výzev, na seminářích obeznamujeme s pravidly pro vykazování a certifikaci výdajů. Finanční seminář pro partnery zapojené do projektů z 1. výzvy se konal 23. června 2016 v Praze.

Pokyny pro příjemce ke kontrole, Náležitosti dokladování a prezentace ze semináře jsou zveřejněné na národní webstránce vpravo v menu DOKUMENTY ve složce "Pokyny pro příjemce": http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace.

Informace týkající se dokumentů předkládaných ke kontrole způsobilosti výdajů zveřejňuje i Centrum pro regionální rozvoj České republiky:  http://www.crr.cz/cs/eus/nalezitosti-dokladovani/.

FS_1