PRÍKLADY DOBREJ PRAXE REGIÓNU TRENČÍN

FUJARA TROMBITA (ŠPECIFICKÝ DYCHOVÝ HUDOBNÝ NÁSTROJ)

                                                                                   Traditional shepherd‘s pipe - THE TRENČÍN REGION, SLOVAKIA

Fujara trombita je špecifický dychový hudobný nástroj, hlboko spätý s pastierskymi tradíciami hornatých regiónov Slovenska, a vďaka svojmu presahu aj do prítomnosti bola fujara trombita v roku 2017 zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

                                                                                   Traditional shepherd‘s pipe - THE TRENČÍN REGION, SLOVAKIA - THE TRENČÍN REGION, SLOVAKIA

Photos:

  • Headerphoto: Vyrobca-milan-mickalik-z-vydrnej_foto-m-kleibl
  • Photo 1: Vyrobca-a-trombitas-stefan-mickalik_60-roky