DUDÁCTVO

.

Dudy sú hudobné nástroje spájajúce ľudí rôznych kultúr, ako aj rôznych historických období. Prišiel do našej krajiny neznámymi spôsobmi z miesta svojho vzniku, kde mal veľa misií, slúžil kráľom i žobrákom, potešil osamelých pastierov i publikum v koncertných sálach a veľké amfiteátry. Vždy mala zvláštnu moc, aby priniesla radosť, povzbudila, potešila a povzbudila. Tradíciu dudy je možné vidieť počas podujatí, vystúpení folklórnych súborov, počas zberu čučoriedok v Borovanoch, Juhočeských slávností piesní a tancov v Strakoniciach a mnohých ďalších. Unikátnou udalosťou je stretnutie gajdošov - už v roku 2018 už po dvadsiatykrát - na Medzinárodnom festivale gajdy (MDF), ktorý sa koná každé dva roky v Strakoniciach. V dnešnom svete má gajdoš stabilné miesto a počas festivalu môžete vidieť umelca, ktorý hrá historickú aj rockovú hudbu z gajdy. Festival je príležitosťou na stretnutie s hudobníkmi, tanečníkmi a spevákmi z celej Európy so širokou verejnosťou. Stretávajú sa nielen počas predstavení, ale aj neoficiálne
v uliciach mesta alebo v malých tavernách. Juhočeský kraj je právom hrdý na svoje dudské tradície a intenzívna pozornosť sa venuje dudovej kultúre;
v roku 2015 bol do Zoznamu nehmotného dedičstva tradičnej ľudovej kultúry Juhočeského kraja zaevidovaný nehmotný fenomén „Dudácká tradícia
v Juhočeskom kraji“. 

Informácie a fotografie obsiahnuté v tomto článku boli prevzaté z brožúry „JIHOČESKÝ KRAJ, ČESKÁ REPUBLIKA - NEHMOTNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO“, ktorú pripravila Juhočeská obchodná komora.