contacts

Simona Knežević Vernon
Project manager

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
Tel. 01 620 34 90, Faks. 01 620 34 09
Skype: simonakvernon
E-pošta: simona.knezevic.vernon@tp-lj.si
Spletna stran: www.tp-lj.si

Add more contact information...