contacts

Nové sady 946/30, 602 00 Brno, Czech Republic

KVĚTOSLAV HAVLÍK 

khavlik@kordis-jmk.cz