Řízení kvality ovzduší

Jedním z cílů projektu AIR TRITIA je vytvořit nástroje pro efektivní a transparentní řízení kvality ovzduší v souladu s podporou rozhodování založeném na důkazech. Jde o Systém řízení kvality ovzduší a Predikční varovný systém pro rozhodovací orgány a obyvatele oblasti TRITIA. Nástroje pomohou orgánům veřejné správy v oblasti řízení kvality ovzduší. V současné době jsou nástroje v testovací fázi.

Tým expert VŠB-TUO začal pracovat na tvorbě nástrojů pro řízení kvality ovzduší. Byla provedena analýzy požadavků v oblastí funkcí a dat pro AQMS (Systém řízení kvality ovzduší). Na základě těchto požadavků, byl navržen a implementován vhodný datový model do PostgreSQL / Postgis prostorové databáze. Poté byla vybrána vhodná softwarová architektura (Model-view-controller) umožňující správnou komunikaci mezi uživatelským rozhraním a datovým modelem. AQMS je rozdělený na uživatelskou část a část pro administrátora aplikace, která bude sloužit systémovým funkcím (vkládání dat, úprava jednotlivých vrstev). Uživatelská část rozhraní je aktuálně ve stádiu vývoje, v případě uživatelské části již běží testovací provoz.

Výstupy Systému řízení kvality ovzduší

Prototyp AQMS Byl navrhnut datový model a datová struktura pro AQMS. AQMS je rozdělený na uživatelskou část a část pro administrátora aplikace, která bude sloužit systémovým funkcím (vkládání dat, úprava jednotlivých vrstev). Uživatelská část rozhraní je aktuálně ve stádiu vývoje, v případě uživatelské části již běží testovací provoz.
Prototyp predikčního varovného systému. VSB zajistila vstupní data pro predikční algoritmus pro Predikční Varovný systém. Obsahuje meteorologické údaje z automatického monitoringu kvality ovzduší, která byla předána tvůrci predikčního varovného systému: Ústavu meteorologie a vodního hospodářství (Polsko).